Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Δίκτυο σέρβις

Με μία κίνηση: επιτόπου βοήθεια

Οι εκπαιδευμένοι συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας, σας υποστηρίζουν καθ' όλο τον κύκλο ζωής του δικού σας συστήματος συσκευασίας. Ανεάρτητα από το αν πρόκειται για τακτικές εργασίες συντήρησης, αντιμετώπιση βλαβών ή μετασκευές και εκ των υστέρων προσθήκη εξοπλισμού, σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι στη διάθεσή σας περισσότεροι από 1.000 πεπειραμένοι σύμβουλοι και τεχνικοί σέρβις.

Στοιχεία επικοινωνίας τμήματος σέρβις

Τηλ. : +302106619621-2
Κιν. : +306955491622

 

Θανάσης Σιδηράς

Τηλ. +306955491622
athanasios.sidiras(at)gr.multivac.com

 

 

Permission*