Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Δίκτυο Συνεργατών MULTIVAC

Μαζί προς την επιτυχία

Εάν χρειαστεί, προσφέρουμε ομαλή ενσωμάτωση διαφόρων μονάδων από άλλους κατασκευαστές στις δικές μας λύσεις συσκευασίας, όπως για παράδειγμα κοπτικά μηχανήματα ή λύσεις ελέγχου προϊόντος. Για τον σκοπό αυτό, καταφεύγουμε σε ένα δίκτυο ικανών κατασκευαστών. Θέτουμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, στα οποία βασιζόμαστε για τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες, και στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Έτσι, μπορούμε να διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα, κερδοφορία και απόδοση στις λύσεις συσκευασίας μας.

Στο εύρος των προϊόντων μας, ανήκει, επίσης, μια εκτεταμένη γκάμα κατάλληλων αναλώσιμων, τα οποία προμηθευόμαστε από εξειδικευμένους κατασκευαστές.