Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Εργασία στη MULTIVAC

Το προσωπικό μας αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό και τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον μας. Δίνουμε έμφαση στις μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις και το καλό εργασιακό κλίμα. Θέλουμε να παρέχουμε σε όλους τους υπαλλήλους μας ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ενδιαφέρουσες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Για αυτό τον λόγο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευσή τους.

Παρέχουμε επίσης στους υπαλλήλους μας διάφορα μοντέλα, τα οποία τους βοηθούν να συνδυάζουν οικογένεια και εργασία.

Ενισχύουμε τους δραστήριους υπαλλήλους, οι οποίοι μοιράζονται το όραμά μας.

Παρέχουμε στο προσωπικό μας ένα περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να εξελιχθούν προσωπικά και, ως επιχείρηση με διεθνή δράση, αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας σε μια παγκόσμια κοινωνία.

Το περιβάλλον εργασίας της εταιρείας μας προσκαλεί τους υπαλλήλους, να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της επιχείρησής καθώς και στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής μας.

Βασικά στοιχεία είναι οι επιχειρηματικές αξίες, οι σύγχρονες, εργονομικές και σίγουρες θέσεις εργασίας καθώς και η ενίσχυση του προσωπικού σύμφωνα με εξατομικευμένες ανάγκες.

Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση

Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση γράφονται με κεφαλαία γράμματα στη MULTIVAC. Η μακροπρόθεσμα σχεδιασμένη φιλοσοφία για το προσωπικό προσανατολίζεται στην επιχειρηματική μας στρατηγική καθώς και σε κορυφαίες κοινωνικές τάσεις όπως στη δημογραφική αλλαγή, στη διαφοροποίηση, στην εξατομίκευση, στην κινητικότητα, στην υγεία και στην εκπαίδευση.

Τα κεντρικά σημεία των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσής μας είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εκπαιδεύσεις στο MULTIVAC Training & Innovation Center
  • Πρόσβαση σε ενότητες eLearning
  • Ανάπτυξη των γνώσεών σας σε διάφορους τομείς από εκπαιδευτές της MULTIVAC