Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Εργασία στον Όμιλο MULTIVAC

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχίας μας: οι συνεργάτες μας

Στην έδρα της εταιρεία μας στο Wolfertschwenden, καθώς και σε περισσότερες από 70 χώρες απασχολούμε επί του παρόντος περισσότερους από 5.900 συνεργάτες, θέτοντας έτσι στη διάθεση των πελατών μας σε ολόκληρο τον κόσμο την εξειδικευμένη γνώση μας.

Οι άνθρωποι στην επιχείρησή μας αποτελούν το πιο πολύτιμο αγαθό και τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον μας. Επενδύουμε σε μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις και στο καλό εργασιακό κλίμα. Θέλουμε να παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενους, ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ενδιαφέρουσες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε σημαντικά στην εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευσή σας. Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας διάφορα φιλικά προς την οικογένεια μοντέλα, ώστε να βρίσκουν μια αρμονική ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Το γεγονός αυτό μας καθιστά ελκυστικό εργοδότη

Σας αναθέτουμε πολυδιάστατα και ενδιαφέροντα καθήκοντα σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας μεγάλη ποικιλία σε δυνατότητες εξέλιξης και τους στηρίζουμε μέσω διαφορετικών μοντέλων μαθητείας και ενδοεταιρικής εκπαίδευσης.

Προσφορές εργασίας

Εδώ θα βρείτε όλες τις τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης του ομίλου MULTIVAC σε διάφορες περιοχές.