Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Λύσεις χειρισμού

Μοναδικότητα μέσω προσαρμοστικότητας - λύσεις χειρισμού της MULTIVAC.

Για τον χειρισμό των διαφόρων προϊόντων στη διαδικασία συσκευασίας, η MULTIVAC παρέχει μια ευρεία γκάμα, η οποία επεκτείνεται συνεχώς. Η γκάμα περιλαμβάνει λύσεις για τη μεταφορά, τον προσανατολισμό, τη φόρτωση και τον διαχωρισμό προϊόντων, συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων με αυτοματοποιημένο τρόπο με μέγιστη απόδοση, ακρίβεια και ευελιξία - και ιδανική προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις ισχύος.

Για τον χειρισμό των διαφόρων προϊόντων στη διαδικασία συσκευασίας, η MULTIVAC παρέχει μια ευρεία γκάμα, η οποία επεκτείνεται συνεχώς. Περιλαμβάνει λύσεις για τη μεταφορά, τον προσανατολισμό, τη φόρτωση και τον διαχωρισμό προϊόντων, συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων με αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι λύσεις χειρισμού της MULTIVAC αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και εξασφαλίζουν την ιδανική ροή προϊόντων. Είναι διαθέσιμες σε όλες τις κατηγορίες απόδοσης καθώς και σε διάφορα στάνταρ υγιεινής. Οι διαφορετικές τεχνολογίες και η μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή σε εξειδικευμένες απαιτήσεις όσον αφορά τις εφαρμογές και τις λειτουργίες.
Οι λύσεις χειρισμού της MULTIVAC μπορούν να ενταχθούν απρόσκοπτα και σε υφιστάμενες γραμμές συσκευασίας. Παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης με πρόσθετες λειτουργίες για νέες απαιτήσεις.

Ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων με μεγάλη εμπειρία σε γραμμές παραγωγής και αυτοματισμούς, δεν εστιάζουμε μόνο στις επιμέρους μονάδες και στις διαδικασίες παραγωγής, αλλά σε ολόκληρη τη γραμμή συσκευασίας. Ο ιδανικός σχεδιασμός της ολοκληρωμένης λύσης στην εκάστοτε εφαρμογή επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής με μέγιστη ποσότητα παραγωγής. Αυτό συμβάλει στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και στο βελτιστοποιημένο αποτύπωμα της γραμμής παραγωγής.

Η πλήρης ένταξη των συστημάτων χειρισμού στο σύστημα ελέγχου της γραμμής παραγωγής εξασφαλίζει μια ασφαλή παραγωγή με μέγιστη ακρίβεια και αναπαραγωγιμότητα. Αποτελεί επίσης τη βάση για μια πλήρη τεκμηρίωση και ιχνηλασιμότητα. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει τη συνεχή διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.

 

 

Λύσεις χειρισμού

Τροφοδοσία, μεταφορά (Converging)

Λήψεις

Automation:
3.68 MB PDF

Λήψη PDF

 

Ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής με το κλειδί στο χέρι από μία εταιρεία 

 

Η γκάμα της MULTIVAC περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνολογίες συσκευασίας, συστήματα σήμανσης και ελέγχου ποιότητας καθώς και λύσεις αυτοματοποίησης. Η γκάμα των προϊόντων μας συμπληρώνεται με στοιχεία συνδεδεμένα πριν από τη διαδικασία παραγωγής συσκευασίας από τους τομείς της μεριδοποίησης, της επεξεργασίας καθώς και της τεχνολογίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Χάρη στην εκτενή μας εμπειρία στις γραμμές παραγωγής μπορούν να εντάσσονται όλες οι μονάδες σε ολοκληρωμένες λύσεις. Εξασφαλίζουν μια μεγάλη ασφάλεια χειρισμού και παραγωγής καθώς και μια μεγάλη απόδοση.

Μάθετε περισσότερα >