Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Οδηγοί συσκευασιών με ιμάντα MBS

Με δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιόπιστα και αποδοτικά - τα συστήματα διαχωρισμού μας.

Τα συστήματα με ιμάντα MBS ρυθμίζουν αυτοματοποιημένα τη ροή προϊόντων στη διαδικασία συσκευασίας ως λύση σε γραμμή ή αυτόνομη λύση - και συμβάλουν έτσι στη μέγιστη ασφάλεια της διαδικασίας. Με ελάχιστη κατανάλωση πόρων, μεγάλη απόδοση και ελάχιστες ανάγκες σε χώρο. Η ισχύς αλλά και η απόσταση των συσκευασιών μπορούν να ρυθμίζονται με ακρίβεια ανάλογα με τις απαιτήσεις των προηγούμενων και επόμενων συστημάτων.

Τα στιβαρά συστήματα διαχωρισμού MBS ενώνουν σε μια σειρά την παραγωγή των συστημάτων συσκευασίας πολλών σειρών προϊόντων. Τα συστήματα MBS μπορούν κατά τη διαδικασία αυτή να δημιουργήσουν μια σταθερή απόσταση ανάμεσα στις συσκευασίες. Αυτή η λειτουργία απαιτείται ιδίως για την ενσωμάτωση ζυγαριών ελέγχου στη διαδικασία συσκευασίας. Τα συστήματα MBS χρησιμοποιούνται επίσης για τη ρύθμιση ροών προϊόντων.

Τα συστήματα διαχωρισμού MBS είναι προαιρετικά διαθέσιμα με σταθερό αριθμό σειρών ή σε σχεδιασμό πολλαπλής μορφής διάταξης. Ορισμένα μοντέλα μπορούν να εντάσσονται επιπρόσθετα στην έξοδο μιας μηχανής συσκευασίας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει λύσεις συσκευασίας με μειωμένο αποτύπωμα.

Χάρη στη στιβαρή, κατάλληλη από άποψη υγιεινής δομή, είναι δυνατός ο πλήρης υγρός καθαρισμός τους. Η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα συμβάλει στον εύκολο καθαρισμό και στην αντοχή στον χρόνο. Χρησιμοποιούνται τριφασικοί κινητήρες καθώς και σερβοκινητήρες με έλεγχο συχνοτήτων. Επιτρέπουν μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης θέσης. Τα συστήματα διαχωρισμού MBS μπορούν να εξοπλιστούν με αισθητήρες, συστήματα ελέγχου ποιότητας καθώς και με συστήματα για την απόρριψη συσκευασιών.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Εύκολος και ασφαλής χειρισμός

  • Φιλικός για τον χειριστή έλεγχος στο τερματικό χειρισμού μιας μηχανής συσκευασίας ή σε ένα ανεξάρτητο τερματικό
  • Καλή ορατότητα και εύκολη πρόσβαση
  • MULTIVAC Hygienic Design™ για γρήγορη και ασφαλή δυνατότητα καθαρισμού

Αξιόπιστη σύγκλιση

  • Ο προσαρμοσμένος στις ανάγκες συνδυασμός ιμάντα τροχίας και ιμάντα καθοδήγησης εξασφαλίζει αξιόπιστη σύγκλιση με υψηλή απόδοση
  • Προσαρμοσμένη διαμόρφωση για εξειδικευμένη σύγκλιση

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

  • Γρήγορη δυνατότητα αλλαγής εξοπλισμού χάρη στον σχεδιασμό πολλαπλών σχημάτων
  • Ένταξη σε μηχανές συσκευασίας για μοναδικά συμπαγές αποτύπωμα
  • Η ένταξη πρόσθετων λειτουργιών όπως η επιθεώρηση, η τοποθέτηση ετικετών και η απόρριψη επιτρέπει γραμμές παραγωγής με μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου
  • Στιβαρή, μεγάλης διάρκειας ζωής κατασκευή
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας

Επικοινωνία

Συναίνεση*

 

Ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής με το κλειδί στο χέρι από μία εταιρεία 

 

Η γκάμα της MULTIVAC περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνολογίες συσκευασίας, συστήματα σήμανσης και ελέγχου ποιότητας καθώς και λύσεις αυτοματοποίησης. Η γκάμα των προϊόντων μας συμπληρώνεται με στοιχεία συνδεδεμένα πριν από τη διαδικασία παραγωγής συσκευασίας από τους τομείς της μεριδοποίησης, της επεξεργασίας καθώς και της τεχνολογίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Χάρη στην εκτενή μας εμπειρία στις γραμμές παραγωγής μπορούν να εντάσσονται όλες οι μονάδες σε ολοκληρωμένες λύσεις. Εξασφαλίζουν μια μεγάλη ασφάλεια χειρισμού και παραγωγής καθώς και μια μεγάλη απόδοση.

Μάθετε περισσότερα >