Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Λύσεις ελέγχου ποιότητας

Τα συστήματα ελέγχου - για κάθε απαίτηση η τέλεια λύση.

Με τη διαφοροποιημένη γκάμα μας σε αξιόπιστα συστήματα ελέγχου ποιότητας, παρέχουμε την τέλεια λύση για σχεδόν κάθε απαίτηση. Το εύρος των παροχών μας εκτείνεται από την αυτόματη ανίχνευση μετάλλων και ξένων σωμάτων, τον έλεγχο βάρους μέχρι την οπτική επιθεώρηση σε απαιτητικές διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας – και επεκτείνεται συνεχώς.

Με μια διαφοροποιημένη γκάμα σε αξιόπιστα συστήματα ελέγχου, η MULTIVAC παρέχει την τέλεια λύση για κάθε απαίτηση. Το εύρος εφαρμογών εκτείνεται από την αυτόματη ανίχνευση μετάλλων και ξένων σωμάτων, τον έλεγχο βάρους μέχρι την οπτική επιθεώρηση σε απαιτητικές διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας – και επεκτείνεται διαρκώς.

Οι διαφορετικές τεχνολογίες καθώς και η προσαρμοστικότητα των συστημάτων μας επιτρέπουν μια μεγάλη ποικιλομορφία και συνεπώς τον ιδανικό σχεδιασμό στις εξατομικευμένες εργασίες επιθεώρησης, στα προϊόντα και στις συσκευασίες. Με μέγιστη ευελιξία, αποτελεσματικότητα και ιδίως ασφάλεια παραγωγής.

Οι λύσεις ελέγχου ποιότητας μπορούν να ενταχθούν απρόσκοπτα και σε υφιστάμενες γραμμές συσκευασίας. Επιτρέπουν έναν συνδυασμό με τεχνολογίες επιθεώρησης και λύσεις σήμανσης καθώς και την επέκταση με πρόσθετες λειτουργίες.

Οι λύσεις ελέγχου ποιότητας της MULTIVAC είναι σχεδιασμένες για μεγάλη διάρκεια ζωής και διαθέσιμες σε διάφορα στάνταρ υγιεινής. Διακρίνονται για το χαμηλό κόστος λειτουργίας και για τη μεγάλη οικονομία.

Λήψεις

Quality inspection:
Product and pack inspection
8.10 MB PDF

Λήψη PDF

 

Ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής με το κλειδί στο χέρι από μία εταιρεία 

 

Η γκάμα της MULTIVAC περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνολογίες συσκευασίας, συστήματα σήμανσης και ελέγχου ποιότητας καθώς και λύσεις αυτοματοποίησης. Η γκάμα των προϊόντων μας συμπληρώνεται με στοιχεία συνδεδεμένα πριν από τη διαδικασία παραγωγής συσκευασίας από τους τομείς της μεριδοποίησης, της επεξεργασίας καθώς και της τεχνολογίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Χάρη στην εκτενή μας εμπειρία στις γραμμές παραγωγής μπορούν να εντάσσονται όλες οι μονάδες σε ολοκληρωμένες λύσεις. Εξασφαλίζουν μια μεγάλη ασφάλεια χειρισμού και παραγωγής καθώς και μια μεγάλη απόδοση.

Μάθετε περισσότερα >