Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Οπτικά συστήματα ελέγχου ποιότητας

Ασφαλής έλεγχος ετικετών και εκτύπωσης ολόκληρων πακέτων συσκευασίας.

Το εύρος των οπτικών συστημάτων επιθεώρησης εκτείνεται από αισθητήρες και συσκευές ανάγνωσης κωδικών για απλές εργασίες ελέγχου μέχρι σε συστήματα επιθεώρησης με κάμερα για σύνθετες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των συσκευασιών και τη σήμανσή τους. Λόγω της ασυμβίβαστης απόδοσης και ποιότητας επιθεώρησης, οι λύσεις μας συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην αποδοτική, ασφαλή διαδικασία παραγωγής.

Τα οπτικά συστήματα επιθεώρησης χρησιμοποιούνται για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο της ποιότητας των συσκευασιών και τη σήμανσή τους. Οι εργασίες εκτείνονται από τον έλεγχο ετικετών και εκτύπωσης μέχρι τον έλεγχο της πληρότητας των συσκευασιών. Χάρη στην αξιόπιστη απόδοση επιθεώρησης και την ομοιόμορφα κορυφαία ποιότητα επιθεώρησης, οι λύσεις οπτικής επιθεώρησης της MULTIVAC συμβάλουν σημαντικά σε μια αποτελεσματική και ασφαλή διαδικασία συσκευασίας.

Στην γκάμα μας περιλαμβάνονται αισθητήρες και συσκευές ανάγνωσης κωδικών για απλές εργασίες ελέγχου καθώς και συστήματα επιθεώρησης με κάμερες για την εκπλήρωση σύνθετων απαιτήσεων. Τα οπτικά συστήματα επιθεώρησης είναι διαθέσιμα ως αυτόνομα μοντέλα και μπορούν να εντάσσονται απρόσκοπτα. Μπορούν να σχεδιαστούν ιδανικά στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας και διακρίνονται για τη μεγάλη οικονομία.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Εύκολος και ασφαλής χειρισμός

  • Εύχρηστες επιφάνειες εργασίας
  • Εύκολος καθαρισμός χάρη στον κατάλληλο από άποψη υγιεινής σχεδιασμό και τους σφιγκτήρες ταχείας αποδέσμευσης

Αξιόπιστη οπτική επιθεώρηση των εξής

  • Παρουσία (ετικέτα, εκτύπωση, προϊόν)
  • Θέση (ετικέτα, εκτύπωση, προϊόν)
  • Αναγνώριση και έλεγχος κειμένων (OCR)
  • Γραμμικοί κώδικες (αναγνωσιμότητα, περιεχόμενο)
  • Δείγματα

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

  • Αισθητήρες, κάμερες και συστήματα φωτισμού μεγάλης διάρκειας ζωής
  • Μειωμένες ανάγκες συντήρησης χάρη στον τρόπο κατασκευής χωρίς συντήρηση
  • Στιβαρή και μεγάλης διάρκειας ζωής κατασκευή

I 410

Το οπτικό σύστημα ελέγχου I 410 είναι αυτόνομο, ευέλικτο και εξατομικευμένης διαμόρφωσης μοντέλο, εκτελεί συνεχώς οπτικές εργασίες ελέγχου με ακρίβεια και αξιοπιστία. Τα προϊόντα και οι συσκευασίες παραλαμβάνονται αυτόματα  με προσαρμοσμένο ταινιομεταφορέα εισόδου, είτε τροφοδοτούνται χειροκίνητα. Μια μονάδα απόρριψης απορρίπτει τις ελαττωματικές συσκευασίες. Ο χειρισμός πραγματοποιείται εύκολα και με ασφάλεια από το τερματικό χειρισμού με HMI 2.0.

I 420

Το οπτικό σύστημα ελέγχου I 420 είναι σχεδιασμένο για την ένταξη σε γραμμή παραγωγής θερμοδιαμόρφωσης MULTIVAC και μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρτητα για την εκάστοτε εργασία ελέγχου. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται για παράδειγμα αισθητήρες για έλεγχο απουσίας προϊόντων και ετικετών καθώς και συστήματα με κάμερες για την επιτήρηση εικόνων και περιεχομένων εκτύπωσης σε φίλμ και ετικέτες.

Επικοινωνία

Συναίνεση*

 

Ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής με το κλειδί στο χέρι από μία εταιρεία 

 

Η γκάμα της MULTIVAC περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνολογίες συσκευασίας, συστήματα σήμανσης και ελέγχου ποιότητας καθώς και λύσεις αυτοματοποίησης. Η γκάμα των προϊόντων μας συμπληρώνεται με στοιχεία συνδεδεμένα πριν από τη διαδικασία παραγωγής συσκευασίας από τους τομείς της μεριδοποίησης, της επεξεργασίας καθώς και της τεχνολογίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Χάρη στην εκτενή μας εμπειρία στις γραμμές παραγωγής μπορούν να εντάσσονται όλες οι μονάδες σε ολοκληρωμένες λύσεις. Εξασφαλίζουν μια μεγάλη ασφάλεια χειρισμού και παραγωγής καθώς και μια μεγάλη απόδοση.

Μάθετε περισσότερα >