Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευάστε τα τρόφιμά σας με
ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας με βάση τον χαρτοπολτό με
MULTIVAC PaperBoard

Είτε σκαφάκια από χαρτόνι, είτε φορείς από χαρτόνι ή διαμορφώσιμο χαρτί για συσκευασίες Skin ή MAP – ικανοποιούμε με ιδανικό τρόπο τις απαιτήσεις σας στις μηχανές θερμοδιαμόρφωσής μας και στις λύσεις Traysealer.

 

Τα πλεονεκτήματα του MULTIVAC PaperBoard

 

Εύκολη ανακύκλωση

Μπορείτε να παραδίδετε το χαρτί βάσης ή ολόκληρο το σύνθετο χαρτί για πλήρη ανακύκλωση. Προσέξτε τους διαφορετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Χαρακτηριστικά φραγμού

Με τη χρήση λειτουργικών στρωμάτων παράγετε συσκευασίες με βάση το χαρτί, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας σε χαρακτηριστικά σφράγισης και φραγμού.

Μεγάλη ελκυστικότητα
στο σημείο πώλησης

Χάρη στην ελεύθερη διαμόρφωση ως προς την εκτύπωση των χαρτιών βάσης, διαφοροποιείστε σημαντικά στο σημείο πώλησης.

 

Το MULTIVAC PaperBoard περιέχει τους ακόλουθους τύπους

 

Συσκευασίες από

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

 

Συσκευασίες από

ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

 

Συσκευασίες από

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ

 

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

Για την παραγωγή αυτών των συσκευασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν όρθια σκαφάκια από χαρτόνι και σε μηχανές θερμοδιαμόρφωσης και σε Traysealer.

 

Χρήση σε
Μηχανές θερμοδιαμόρφωσης

-----

Τύποι συσκευασίας:

✔ MAP
✔ Skin

Υλικό συσκευασίας:

Τα σκαφάκια από χαρτόνι επενδύονται στη μηχανή θερμοδιαμόρφωσης με ένα πλαστικό στρώμα. Μετά τη χρήση μπορεί να αποκολληθεί από το σκαφάκι από χαρτόνι.

Συνεργασία:

Η εξέλιξη αυτού του προϊόντος πραγματοποιείται από κοινού με την Van Genechten Packaging .

 

 

 

Χρήση σε
Traysealer

---

Τύποι συσκευασίας:

✔ MAP
✔ Skin

Υλικό συσκευασίας:

Τα σκαφάκια αποτελούνται από σύνθετα χαρτόνια, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν μετά τη χρήση στα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

Συνεργασία:

Η εξέλιξη αυτού του προϊόντος πραγματοποιείται από κοινού με την VIRGIN BIO PACK S A S.

 

 

 

ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

Για την παραγωγή επίπεδων συσκευασιών από χαρτόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό από ρολό καθώς και έτοιμα κομμένα χαρτόνια
σε μηχανές θερμοδιαμόρφωσης και σε Traysealer.

 

Χρήση σε
Μηχανές θερμοδιαμόρφωσης

-----

Τύπος συσκευασίας:

✔ MAP
✔ Skin

Υλικό συσκευασίας:

Το σύνθετο χαρτόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ρολό, γεγονός που έχει σαφή πλεονεκτήματα αποτελεσματικότητας. Μετά τη χρήση μπορεί να διαχωριστεί στα διάφορα υλικά από τα οποία αποτελείται.

Συνεργασία:

Η εξέλιξη αυτού του προϊόντος πραγματοποιείται από κοινού με τηνh Leipa Georg Leinfelder GmbH and Papierfabrik August Koehler SE .

 

 

 

Χρήση σε
Traysealer

-----

Τύπος συσκευασίας:

✔ MAP
✔ Skin

Υλικό συσκευασίας:

Τα επιστρωμένα έτοιμα κομμένα χαρτόνια μπορούν να διαχωριστούν μετά τη χρήση στα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

Συνεργασία:

Η εξέλιξη αυτού του προϊόντος πραγματοποιείται από κοινού με τηνVIRGIN BIO PACK S A S .

 

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ

Για την παραγωγή αυτών των συσκευασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρολό από διαμορφώσιμο χαρτί σε συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης.

 

Χρήση σε
Μηχανές θερμοδιαμόρφωσης

----

Τύποι συσκευασίας:

✔ MAP
✔ Skin

Υλικό συσκευασίας:

Το διαμορφώσιμο σύνθετο χαρτί μπορεί να διαχωριστεί μετά τη χρήση στα διάφορα υλικά από τα οποία αποτελείται. Διατίθεται σε διαφορετικά βάρη και μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικά λειτουργικά στρώματα.

Βάθος διαμόρφωσης / κοιλότητα συσκευασίας:

έως και 20 mm

Συνεργασία:

Η εξέλιξη αυτού του προϊόντος πραγματοποιείται από κοινού με την Leipa Georg Leinfelder GmbH .

 

 

PapberBoard by MULTIVAC

Always a step ahead

The reduction of the consumption of packaging and the use of recyclable materials in the production of packaging are currently at the top of the agenda in the packaging industry and among consumers. In the near future, the demand for recyclable packaging in particular will increase significantly. With MULTIVAC…

Packing sustainably

By using different material and packaging concepts, manufacturers can make an important contribution to meeting the current market demands with regard to sustainable packaging solutions.

Μπορείτε να βασιστείτε στην εμπειρία της MULTIVAC

Περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία στη συσκευασία και περισσότερα από 100 διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Δοκιμές συσκευασιών για κάθε πελάτη σε κέντρα εφαρμογής σε όλον τον κόσμο

Υλικά συσκευασίας και μηχανές συσκευασίας από μία εταιρεία

Απόλυτη καταλληλότητα γραμμών παραγωγής για αυτόματες λύσεις