Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευασία τροφίμων

Η MULTIVAC προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα  λύσεων συσκευασίας για τρόφιμα: από τη συσκευασία σε σακουλάκια και σε δίσκους, μέχρι τις συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης από διάφορα υλικά φιλμ. Έτσι, καλύπτουμε τις ποικίλες απαιτήσεις διαφορετικών προϊόντων τροφίμων, όπως κρέας, ψάρια, πουλερικά, αλλαντικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, μέχρι  λαχανικά, είδη αρτοποιίας και προϊόντα που παρέχουν ευκολία στον καταναλωτή (convenience products). Οι πιθανές απαιτήσεις των προϊόντων περιλαμβάνουν τη μέγιστη εμπορική διάρκεια ζωής, την ελκυστική παρουσίαση των αυτών στο σημείο πώλησης, την ευκολία διαχείρισης των προϊόντων και, φυσικά, τον υψηλό βαθμό ασφάλειας του καταναλωτή.  

Οι τεχνολογίες MAP και συσκευασίας υπό κενό που χρησιμοποιούμαι, παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα. Επιτρέπουν μια σημαντικά αυξημένη εμπορική διάρκεια ζωής του προϊόντος και διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα φτάνουν στον τελικό καταναλωτή σε εξαιρετική ποιότητα. Επιπλέον, βοηθήματα ανοίγματος των συσκευασιών, βοηθήματα μεριδοποίησης ή πολλαπλές συσκευασίες παρέχουν φιλικότητα προς τον χρήστη.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε, ενδεικτικά, διάφορες λύσεις συσκευασίας τροφίμων. Θα είναι χαρά μας να σας συμβουλέψουμε σχετικά με την βέλτιστη συσκευασία των προϊόντων σας.