Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευασία αποστειρωμένων ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων

Το εύρος των λύσεων συσκευασίας που διαθέτουμε για ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, περιλαμβάνει ημιαυτόματα και αυτόματα συστήματα, που είναι κατάλληλα για λειτουργία σε περιβάλλον καθαρού θαλάμου (clean room). Κάθε μία από τις μηχανές και τις γραμμές μας, είναι σχεδιασμένη ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες σας, όπως η ασφάλεια των διεργασιών, η επαναληψιμότητα και η αυτοματοποίηση.

Τα συστήματα συσκευασίας της εταιρείας μας, με σχεδιασμό συμβατό με τις Πρακτικές Ορθής Παραγωγής (GMP), επιτρέπουν την ευέλικτη και αποτελεσματική συσκευασία ευαίσθητων προϊόντων σε διάφορες μορφές – είτε σε συσκευασίες για μεμονωμένα προϊόντα είτε σε συσκευασίς πολλαπλών προϊόντων. Οι λύσεις συσκευασίας που διαθέτουμε, παρέχουν προστασία των προϊόντων, καθώς και λειτουργίες προσαρμοσμένες στα μέτρα σας, όπως, για παράδειγμα, βοηθήματα ανοίγματος, ιχνηλασιμότητα ή ασφάλεια έναντι απωλειών.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σκληρών και μαλακών φιλμ, φιλμ αλουμινίου πολλαπλών στρώσεων, καθώς και υλικά με βάση το χαρτί και το Tyvek®. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης.

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.87 MB PDF

Λήψη PDF