Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευασίες με τροποποιημένη ατμόσφαιρα

Στην περίπτωση της συσκευασίας με τροποποιημένη ατμόσφαιρα (Modified Atmosphere Package - MAP), η φυσική ατμόσφαιρα εντός της συσκευασίας αντικαθίσταται από μια τροποποιημένη ατμόσφαιρα που είναι κατάλληλη για το συσκευαζόμενο προϊόν.

Συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Στις συσκευασίες με τροποποιημένη ατμόσφαιρα (συσκευασίες MAP) ο ατμοσφαιρικός αέρας εντός της συσκευασίας αντικαθίσταται από ένα προσαρμοσμένο, στο προϊόν, μείγμα αερίων για τη διατήρηση του σχήματος, του χρώματος και της φρεσκάδας του προϊόντος. Η τροποποιημένη ατμόσφαιρα αποτελείται, συνήθως, από διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο και οξυγόνο.

Εφαρμογή

Υπάρχουν πολλά προϊόντα που συχνά χρησιμοποιούν τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Τέτοια είναι τα νωπά τρόφιμα, πρωτεϊνούχα προϊόντα, άρτος και αρτοσκευάσματα, καθώς και κάποια ιατροτεχνολογικά και τεχνικά προϊόντα.

Πλεονεκτήματα

Στα πλεονεκτήματα της συσκευασίας MAP περιλαμβάνονται η επέκταση της εμπορικής διάρκειας ζωής και η διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και η προστασία κατά το χειρισμό και τη μεταφορά του προϊόντος.

Κατά τη συσκευασία τροφίμων με χρήση της μεθόδου MAP, μπορεί να επιτευχθεί η επέκταση της εμπορικής διάρκεας ζωής του προϊόντος, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση προσθέτων στα τρόφιμα.
 
Βιομηχανικά και καταναλωτικά είδη προστατεύονται από τη διάβρωση με τη χρήση τροποποιημένης ατμόσφαιρας στη συσκευασία.

Στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, η τροποποιημένη ατμόσφαιρα μπορεί να εξυπηρετήσει την προστασία ευαίσθητων ιατρικών προϊόντων. Με μια πιστοποιημένη διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα χρήσης μιας τροποποιημένης ατμόσφαιρας και διαφόρων μειγμάτων αερίων για την τελική αποστείρωση των συσκευασιών.

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Αυτό το είδος συσκευασίας μπορεί να παραχθεί με θερμοδιαμoρφωτικές μηχανές συσκευασίας, μηχανές συγκόλλησης περιεκτών (traysealer) και μηχανές θαλάμου (chamber).

EMAP: τροποποιημένη ατμόσφαιρα ισορροπίας

Σε μια συσκευασία EMAP, μπορεί να λαμβάνει χώρα ανταλλαγή της ατμόσφαιρας μεταξύ της συσκευασίας και του περιβάλλοντος, χάρη στη μικροδιάτρητη μεμβράνη συσκευασίας. Έτσι, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ισορροπίας στη συσκευασία.

Εφαρμογή

Η δημιουργία συσκευασιών ατμόσφαιρας ισορροπίας EMAP χρησιμοποιείται για να παραταθεί ο χρόνος διατήρησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ολόκληρων ή κομμένων.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της συσκευασίας EMAP περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο χρόνο διατήρησης των συσκευασμένων προϊόντων χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Η στοιβαρή και κλειστή συσκευασία παρέχει προστασία κατά το χειρισμό του προϊόντος στο σημείο πώλησης. Επιπλέον, οι στοιβαζόμενες συσκευασίες καθιστούν δυνατή την ελκυστική παρουσίαση στο σημείο πώλησης.

Με το σύστημα FreshSAFE, η MULTIVAC παρέχει ένα σύστημα συσκευασίας με ενσωματωμένη μονάδα διάτρησης για θερμοδιαμορφωτικές μηχανές συσκευασίας και μηχανές traysealer, στις οποίες η διάτρηση της επάνω μεμβράνης πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της συσκευασίας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα χρήσης μιας απλής μεμβράνης, και δεν απαιτείται η διατήρηση αποθέματος διάτρητης μεμβράνης.

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Συσκευασίες EMAP μπορούν να παραχθούν με συσκευαστικές μηχανές θερμοδιαμόρφωσης και μηχανές συγκόλλησης περιεκτών (traysealer). To υλικό συσκευασίας που απαιτείται είναι διάτρητες (εκ των προτέρων) μεμβράνες ή απλές μεμβράνες με σύστημα διάτρησης της MULTIVAC.