Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συρρικνούμενες συσκευασίες

Απόλυτα εφαρμοστές συσκευασίες

Στις συρρικνούμενες συσκευασίες, το προϊόν συσκευάζεται υπό κενό σε ειδική μεμβράνη που είναι συρρικνούμενη. Οι ιδιότητες συρρίκνωσης της μεμβράνης ενεργοποιούνται με σύντομη επαφή με ζεστό νερό. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η μεμβράνη συρρικνώνεται και περιβάλλει εφαρμοστά το προϊόν.

FormShrink

Το σύστημα FormShrink® είναι μια αποδοτική, ως προς το κόστος, και αυτοματοποιημένη εναλλακτική λύση, συγκριτικά με τη συσκευασία με έτοιμες συρρικνούμενες σακούλες. Για τη διαδικασία συσκευασίας FormShrink® χρησιμοποιούνται μεμβράνες θερμοδιαμόρφωσης με ιδιαίτερες ιδιότητες συρρίκνωσης, που ενεργοποιούνται σε ένα τούνελ συρρίκνωσης. Το αποτέλεσμα: ελκυστικές συσκευασίες, οι οποίες περικλείουν τα προϊόντα όπως μια δεύτερη επιδερμίδα. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελαχιστοποιούνται τα γνωστά από τις συμβατικές συρρικνούμενες συσκευασίες προεξέχοντα υπολείμματα μεμβράνης. Εκτός αυτού, παρέχεται η δυνατότητα, η συσκευασία να φέρει ειδικά διαμορφωμένη γωνία εύκολου ανοίγματος για απλό και βολικό άνοιγμα της συσκευασίας.

Εφαρμογή

Η ιδιαίτερα αποδοτική μέθοδος FormShrink® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα τρόφιμα που είναι κατάλληλα για  συσκευασία συρρίκνωσης, όπως νωπό κρέας και παρασκευάσματα κρέατος, πουλερικά, τυρί ή προϊόντα ευκολίας (convenience products). Επιπλέον, οι συσκευασίες FormShrink® ενδείκνυνται ως συσκευασίες μεταφοράς προτεμαχισμένων προϊόντων.

Πλεονεκτήματα

Με το σύστημα FormShrink®, κάθε προϊόν έχει μια εξατομικευμένη συσκευασία, ανεξάρτητα από το σχήμα και το μέγεθός του. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορούν να συσκευάζονται προϊόντα που διαφορετικά θα απαιτούσαν μεγέθη σακουλών περιορισμένης διαθεσιμότητας και με προβληματικές αναλογίες. Το ενσωματωμένο σύστημα κοπής στο σχήμα του προϊόντος ξακρίζει αυτόματα και με ακρίβεια τις προεξοχές του φιλμ. Οι συσκευασίες FormShrink® μπορούν, προαιρετικά, να εφοδιαστούν με γλωσσίδιο σκισίματος, που καθιστά δυνατό το εύκολο και ελεγχόμενο άνοιγμα της συσκευασίας.

Οι μεμβράνες FormShrink® είναι διαφανείς και διατίθενται σε ευρύ φάσμα βασικών χρωμάτων, καθώς και με εξατομικευμένο χρωματισμό. Έτσι μπορούν να υλοποιηθούν και στις συρρικνούμενες συσκευασίες, πολλές δυνατότητες σχεδιασμού συσκευασιών.

Η περιμετρική κόλληση μιας θερμοδιαμορφωτικής μηχανής συσκευασίας, παράγει ραφές σφράγισης ιδιαίτερης σταθερότητας και αντοχής. Για το λόγο αυτό, οι συσκευασίες αυτές παρέχουν αυξημένη ασφάλεια κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, έως τον τελικό καταναλωτή. Με την πλήρωση των ανοιχτών συσκευασιών από επάνω, καθώς και με τη χρήση προαιρετικών οδηγών (πλαισίων) φόρτωσης, διασφαλίζεται η καθαρότητα της ραφής σφράγισης και, συνεπώς, βελτιστοποιείται η ποιότητά τους.

Προσαρμόζοντας το σχήμα της συσκευασίας στη μορφή του προϊόντος και χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτά φιλμ  FormShrink®, μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση υλικού συσκευασίας σε ποσοστό έως και 20%, σε σύγκριση με τις συμβατικές συρρικνούμενες σακούλες, ή έως και 50% σε σύγκριση με τις συσκευασίες περιεκτών από PVC.

Η αποδοτική διαδικασία θερμοδιαμόρφωσης, με υψηλή απόδοση κύκλων και απλή αυτοματοποίηση της τροφοδοσίας προϊόντος, διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση, με σταθερά υψηλή ποιότητα συσκευασίας και ακρίβεια. 

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Οι συσκευασίες FormShrink® μπορούν να παραχθούν στη θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 155, στη θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 255 και στη θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 555.

Για την παραγωγή συσκευασιών FormShrink®, η MULTIVAC διαθέτει ένα πλήρες εύρος μεμβρανών, ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις των μηχανών FormShrink®. Χάρη στο συνδυασμό μηχανής συσκευασίας, υλικού συσκευασίας και συστήματος συρρίκνωσης, παράγονται αυτόματα, αξιόπιστα και με μέγιστη απόδοση, συρρικνούμενες συσκευασίες
κορυφαίας ποιότητας. Όλες οι μεμβράνες FormShrink® παράγονται από την εταιρεία Krehalon Industrie B.V. και πληρούν τα γενικά ισχύοντα πρότυπα.