Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευασίες τύπου Skin

Ελκυστική παρουσίαση και μέγιστη αντοχή

Στις συσκευασίες κενού τύπου Skin, το συσκευαζόμενο προϊόν σφραγίζεται πάνω σε ένα άκαμπτο κάτω φιλμ ή πάνω σε προκατασκευασμένο περιέκτη, με μια ειδική μεμβράνη που εφαρμόζει σε ολόκληρη την επιφάνεια του προϊόντος.

Με τις μηχανές MultiFresh™ και Isopak, η εταιρεία MULTIVAC παρέχει διάφορες δυνατότητες για την παραγωγή συσκευασιών κενού τύπου Skin.

MultiFresh™ - Συσκευασία κενού τύπου Skin για βέλτιστη παρουσίαση προϊόντος και μέγιστη εμπορική διάρκεια ζωής προϊόντος

Οι συσκευασίες MultiFresh™ περιβάλλουν το προϊόν όπως μια δεύτερη επιδερμίδα. Η επάνω μεμβράνη τοποθετείται εφαρμοστά και χωρίς μηχανικές τάσεις γύρω από το προϊόν, χωρίς να μεταβάλλει το σχήμα ή τη διακόσμηση. Για το λόγο αυτό, προϊόντα με αιχμηρά ή σκληρά μέρη, όπως οστά, ψαροκόκκαλα και κελύφη μπορούν να συσκευαστούν με ασφαλή τρόπο.

Επειδή η μεμβράνη τύπου Skin σταθεροποιεί το περιεχόμενο της συσκευασίας και η σφράγιση σε ολόκληρη την επιφάνεια αποτρέπει να διαρροή των υγρών του προϊόντος, οι συσκευασίες MultiFresh™ παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίασης του προϊόντος σε όρθια, κρεμαστή ή πλαγιαστή θέση. Ένα άλλο πλεονέκτημα, αποτελεί η ανθεκτικότητα του συσκευασμένου προϊόντος.

Για τη διαδικασία της συσκευασίας χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένες για αυτή τη μέθοδο μηχανές συσκευασίας MULTIVAC και καινοτόμα υλικά συσκευασίας MultiFresh™. Χάρη στον τέλειο συνδυασμό μηχανής και υλικού συσκευασίας παράγονται υψηλής ποιότητας, ελκυστικές συσκευασίες κενού τύπου Skin.

Εφαρμογή

Οι συσκευασίες MultiFresh™ ενδείκνυνται κυρίως για προϊόντα υψηλής ποιότητας στους τομείς κρέατος και προϊόντων κρέατος, ψαριών και θαλασσινών, πουλερικών, έτοιμων εδεσμάτων, τυριών και προϊόντων αρτοποιίας. Προϊόντα επιρρεπή στην αποβολή οπού, μπορούν, επίσης, να συσκευάζονται με MultiFresh™, όπως και τρόφιμα με αυξημένες απαιτήσεις διατήρησης. Αυτό το είδος συσκευασίας ενδείκνυται για προϊόντα μέγιστου ύψους 125 mm, ενώ το προϊόν μπορεί να προεξέχει από το επίπεδο της κάτω μεμβράνης έως 90 mm το μέγιστο.

Πλεονεκτήματα

Η συσκευασία MultiFresh™ διακρίνεται για τη φυσική παρουσίαση της ποιότητας, της φρεσκάδας, του χρώματος και της δομής του προϊόντος, καθώς και για τη σταθερή συγκράτηση του προϊόντος στη θέση του, χωρίς μηχανικές τάσεις. Χάρη στη σφράγιση ολόκληρης της επιφανείας, περιορίζεται αποτελεσματικά η εκροή των υγρών του προϊόντος. Η συσκευασία μπορεί να ανοίξει εύκολα με τη βοήθεια μιας ενσωματωμένης γωνίας ανοίγματος. Η συσκευασία MultiFresh™ μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να είναι ελκυστική και ενημερωτική, χρησιμοποιώντας μέσα όπως ο κατάλληλος χρωματισμός, η επιμετάλλωση, η εκτύπωση, η ανάγλυφη αποτύπωση (embossing) και η τοποθέτηση ετικετών. Κι όλα αυτά, ενώ, ταυτόχρονα, παρατείνεται και η εμπορική διάρκεια ζωής του προϊόντος σας.

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Ως σύστημα συσκευασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν θερμοδιαμορφωτικές μηχανές συσκευασίας και μηχανές συγκόλλησης περιεκτών (traysealer). Ενώ σε μια μηχανή Traysealer χρησιμοποιούνται τυποποιημένοι περιέκτες επαρκών διαστάσεων, η διαδικασία της συσκευασίας με θερμοδιαμόρφωση επιτρέπει την εξατομικευμένη διαμόρφωση του πυθμένα της συσκευασίας. Αυτός μπορεί, π.χ., να διαμορφωθεί με ραβδώσεις/νεύρα, ακτινωτές γραμμές, ανάγλυφα στοιχεία και παρόμοια σχήματα που ενισχύουν τη σταθερότητα του πακέτου και εξυπηρετούν την οπτική εμφάνιση και την προβολή της μάρκας.

Συσκευασίες MultiFresh™ μπορούν να παραχθούν στις παρακάτω μηχανές:

  • Θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 105 MF
  • Θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 175 MF
  • Θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 275 MF
  • Θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 575 MF
  • Μηχανή συγκόλλησης περιεκτών (Traysealer)


Το σύστημα MultiFresh™ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο εύρος φιλμ τύπου Skin, ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των μηχανών MultiFresh™.

Για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος συσκευασίας, η γκάμα μεμβρανών MultiFresh™ περιλαμβάνει διάφορες ποιότητες κάτω και επάνω φιλμ. Το εύρος των επάνω μεμβρανών είναι προσαρμοσμένο σε διάφορες μορφές και ύψη προϊόντων. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα συσκευασίας με ελκυστικό και ασφαλή τρόπο, ακόμη και προϊόντων με μεγάλη προεξοχή ή προϊόντων με αιχμηρά μέρη. Οι κάτω μεμβράνες διατίθενται σε διάφορα χρώματα, πάχη και με ποικιλία στα χαρακτηριστικά εύκολου ανοίγματος. Όλες οι μεμβράνες MultiFresh™ παράγονται από κορυφαίους κατασκευαστές και πληρούν τα γενικά ισχύοντα πρότυπα.

Packaging Solutions:
MultiFresh™
4.55 MB PDF

Λήψη PDF

Isopak: ελκυστική παρουσίαση προϊόντων σε συσκευασία κενού τύπου Skin

Με τη μέθοδο Isopak, το προϊόν περιβάλλεται εφαρμοστά από την επάνω μεμβράνη, η οποία συγκολλάται με την κάτω μεμβράνη σε ολόκληρη την επιφάνεια. Η περιμετρική συγκόλληση κατά μήκος του περιγράμματος της συσκευασίας παρέχει πρόσθετη προστασία στη συσκευασία. Έτσι, εξασφαλίζεται η ελκυστική εμφάνιση της συσκευασίας και παρατείνεται ο χρόνος διατήρησης του προϊόντος, καθώς αποτρέπεται η διαρροή οπού από αυτό.

Εφαρμογή

Οι συσκευασίες Isopak ενδείκνυνται για τεμαχισμένα προϊόντα ή φιλέτα ψαριού μέγιστου ύψους 20 mm. Επίσης, μπορούν να συσκευάζονται προϊόντα επιρρεπή στον διαχωρισμό οπού, όπως και τρόφιμα με αυξημένες απαιτήσεις εμπορικής διάρκειας ζωής.

Πλεονεκτήματα

Οι συσκευασίες Isopak εξασφαλίζουν τη μέγιστη εμπορική διάρκεια ζωής των συσκευασμένων προϊόντων και καθιστούν δυνατή την ελκυστική παρουσίασή τους – ακόμη και σε κρεμαστή ή όρθια θέση. Η ποιότητα του συσκευασμένου προϊόντος τονίζεται χάρη στην εφαρμοστή (στο προϊόν) επάνω μεμβράνη. Τα τεμαχισμένα προϊόντα δεν κολλάνε μεταξύ τους. Η συσκευασία μπορεί να ανοίξει εύκολα με τη βοήθεια μιας ενσωματωμένης γωνίας εύκολου ανοίγματος. Χάρη σε μια μεγάλη γκάμα υλικών συσκευασίας κορυφαίων κατασκευαστών φιλμ, παρέχονται διάφορες δυνατότητες σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων γυαλιστερών και μεταλλικών επιφανειών.

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Συσκευασίες Isopak μπορούν να παραχθούν στις παρακάτω μηχανές:

  • Θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 265
  • Θερμοδιαμορφωτική μηχανή συσκευασίας R 565


Τα υλικά συσκευασίας που απαιτούνται για το σύστημα Isopak, είναι κατάλληλα φιλμ τύπου Skin.