Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευασίες κενού

Παρατείνοντας την εμπορική διάρκεια ζωής του προϊόντος

Η συσκευασία σε κενό παρατείνει το χρόνο διατήρησης των προϊόντων, καθώς με την απομάκρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, επιβραδύνεται η αλλοίωση του προϊόντος από μικρόβια. Επιπλέον, το κενό σταθεροποιεί το προϊόν στη συσκευασία, προστατεύοντάς το, επιπρόσθετα, από μηχανικές επιδράσεις μέσα στη συσκευασία. Ταυτόχρονα, περιορίζεται ο όγκος της συσκευασίας.

Εφαρμογή

Οι συσκευασίες κενού ενδείκνυνται για κάθε είδους τρόφιμα, ιατρικά προϊόντα, καθώς και βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά.

Πλεονεκτήματα

Οι συσκευασίες κενού μπορούν να διατηρούν την ποιότητα και τη φρεσκάδα των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με την αφαίρεση του οξυγόνου από τη συσκευασία, αποτρέπεται ο πολλαπλασιασμός των εξαρτώμενων από αυτό μικροοργανισμών και περιορίζεται η διαδικασία της οξείδωσης.

Κατά τη συσκευασία καταναλωτικών και βιομηχανικών αγαθών, το συσκευαζόμενο προϊόν προστατεύεται από την οξείδωση χάρη στην απομάκρυνση της αρχικής ατμόσφαιρας. Επιπλέον, το κενό σταθεροποιεί το προϊόν στη συσκευασία προστατεύοντάς το επιπρόσθετα από μηχανικές επιδράσεις μέσα στη συσκευασία. Ταυτόχρονα περιορίζεται ο όγκος της συσκευασίας.

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Οι συσκευασίες κενού μπορούν να παράγονται σε συσκευαστικές μηχανές θερμοδιαμόρφωσης, μηχανές συγκόλλησης περιεκτών (traysealer) και μηχανές θαλάμου (chamber).