Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Γνήσιες εκθεσιακές μηχανές και εργοστασιακά ανακατασκευασμένες μηχανές OEM (Original Εquipment Μanufacturer) της MULTIVAC

Μεγάλη επιλογή, μέγιστη αξιοπιστία

Η αγορά μιας μεταχειρισμένης μηχανής μπορεί να είναι μια τέλεια επιλογή σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν η αγορά απαιτεί μέγιστη αποδοτικότητα σε σχέση κόστους ή όταν μια μηχανή χρειάζεται εντός πολύ σύντομου χρονικού διασήματος. Το εκτεταμένο απόθεμα σε εκθεσιακές μηχανές, μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν σε εμπορικές εκθέσεις και ανακατασκευασμένα μοντέλα ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, και διασφαλίζει σύντομους χρόνους παράδοσης. Οι ανακατασκευασμένες γνήσιες μηχανές φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας ProSelection.

Με την αγορά μιας μεταχειρισμένης γνήσιας μηχανής της MULTIVAC επωφελείστε ως προς την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από τα ίδια πλεονεκτήματα όπως κατά την αγορά μιας καινούργιας μηχανής MULTIVAC. Σε αυτά περιλαμβάνονται η πλήρης έναρξη λειτουργίας της μηχανής και η αναλυτική ενημέρωση, η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του ιστορικού της μηχανής, η απρόσκοπτη προμήθεια με γνήσια ανταλλακτικά και ενημερώσεις λογισμικού, καθώς επίσης και μια τεχνική υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης και εκτενείς παροχές εγγυήσεων.

Για τις δικές μας γνήσιες εκθεσιακές μηχανές και για εργοστασιακά ανακατασκευασμένες μηχανές OEM προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης, που προσαρμόζονται άριστα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, όπως για παράδειγμα χρηµατοδοτική ή απλή µίσθωση.

MULTIVAC Pro Selection™ - πλήρως ανακατασκευασμένες μηχανές

Η επένδυση σε μια μηχανή ProSelection της MULTIVAC αξίζει ιδιαιτέρως, επειδή συνδυάζει τα πλέον πρόσφατα τεχνικά πρότυπα και παραμετροποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις σας, αποτελεί επομένως μια βιώσιμη λύση που εκπληρώνει τις εξειδικευµένες επιθυμίες σας.

Οι μηχανές ProSelection-της MULTIVAC υποβάλλονται σε γενική ανακατασκευή, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η μετασκευή όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών γνήσιων εξαρτημάτων καθώς και των κυκλωμάτων ελέγχου, καθώς επίσης και η αλλαγή εξαρτημάτων που έχουν υποστεί φθορά όπως και η αντικατάσταση εξαρτημάτων που δεν παράγονται πλέον, από εξαρτήματα που συμμορφώνονται με τα τρέχοντα πρότυπα. Όλες οι μηχανές ProSelection είναι εφοδιασμένες με γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό, προστατευτικά καλύμματα και αντλίες.

Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει μόνο ο κατασκευαστής αρχικού εξοπλισμού.
Επιπλέον, οι μηχανές ProSelection της MULTIVAC ανταποκρίνονται σε όλες τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας και φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας ProSelection. Επιπροσθέτως, όλες οι μηχανές ProSelection συνοδεύονται πάντοτε από εγγύηση ενός έτους της MULTIVAC.

MULTIVAC Resale & Service - το κέντρο τεχνογνωσίας μας για μεταχειρισμένες μηχανές

Το κέντρο τεχνογνωσίας μας MULTIVAC Resale & Service είναι ένα τμήμα της MULTIVAC που εξαγοράζει μηχανές και τις ανακατασκευάζει πλήρως με γνήσια εξαρτήματα MULTIVAC.

Η ανακατασκευή των μηχανών πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ιδιοκτήτη είτε σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα, εστιάζει ωστόσο πάντοτε στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλες εργασίες πραγματοποιούνται από τεχνικούς υψηλής εξειδίκευσης. Κατά την ανακατασκευή μηχανών χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα OEM, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι μηχανές θα συμπληρώσουν τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής τους.

Εκτός από την ανακατασκευή OEM των μηχανών, το τμήμα MULTIVAC Resale & Service προφέρει και ανακατασκευασμένα συστήματα ανύψωσης και κοπής OEM ως ανταλλακτικά. Πέραν της παραγωγής, είναι δυνατή και η ανακατασκευή, της πλάκας συγκόλλησης από το τμήμα MULTIVAC Resale & Service.