Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συσκευασίες χωρίς τροποποίηση ατμόσφαιρας

Βέλτιστη προστασία από μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις

Ένας τύπος συσκευασίας είναι η παραγωγή συσκευασιών χωρίς τροποποίηση της ατμόσφαιρας. Οι συσκευασίες αυτές, προστατεύουν το προϊόν με αξιόπιστο τρόπο από μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως η υγρασία και η υπεριώδης ακτινοβολία.

Εφαρμογές

Οι συσκευασίες χωρίς τροποποίηση της ατμόσφαιρας ενδείκνυνται, κυρίως, για καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, οπότε οι συσκευασίες εξυπηρετούν αποκλειστικά στην προστασία από μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Πέραν αυτού, οι συσκευασίες αυτές είναι, επίσης, κατάλληλες για τρόφιμα, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για παρατεταμένο χρόνο διατήρησης.

Πλεονεκτήματα

Αυτό το είδος συσκευασίας προστατεύει από μηχανικές επιδράσεις, καθώς και από την υγρασία ή την υπεριώδη ακτινοβολία. Στο σημείο πώλησης, η συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ενημέρωσης, π.χ., για πληροφορίες προϊόντος ή μάρκετινγκ. Εκτός αυτού, μπορεί να παρέχει ασφάλεια έναντι παραποίησης και αντικλεπτική προστασία για το συσκευασμένο προϊόν.

Μηχανές και υλικά συσκευασίας

Αυτό το είδος συσκευασίας μπορεί να παραχθεί με συσκευαστικές μηχανές θερμοδιαμόρφωσης, μηχανές συγκόλλησης περιεκτών (traysealer) και μηχανές θαλάμου (chamber). Ως υλικά συσκευασίας χρησιμοποιούνται όλα τα συνήθη υλικά, μίας ή πολλών στρώσεων.

Φίλτρο κλάδου
Φίλτρο κλάδου MULTIVAC
Αναζητάτε μια λύση συσκευασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο;

Αποθηκεύστε εδώ το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC και θα λαμβάνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της MULTIVAC μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο σας.

Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία!
Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε!

Κατά την τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπό μας είχατε ρυθμίσει το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC. Συνεχίστε με αυτή τη ρύθμιση ή αλλάξτε εδώ την επιλογή σας.

Καλή διασκέδαση!