Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP - Επεξεργασία τροφίμων με χρήση υψηλών πιέσεων

Χάρη στην επεξεργασία υψηλής πίεσης των τροφίμων (HPP – High Pressure Preservation) μειώνονται ή ακόμη και εξαφανίζονται ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί στα τρόφιμα. Με αυτή τη διαδικασία, που προστατεύει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μπορεί να παραταθεί η εμπορική διάρκεια ζωής του τροφίμου, χωρίς τη χρήση χημικών προσθέτων. Η επεξεργασία υψηλής πίεσης συμβάλλει, ταυτόχρονα, στην αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων.

Οι καταναλωτές επωφελούνται από αυτή τη διεργασία, καθώς τόσο τα φρέσκα και τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όσο και τα υψηλής ποιότητας, χωρίς πρόσθετα, έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα, μπορούν να διατηρούνται και να καταναλώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εγκαταστάσεις HPP

Η επεξεργασία υψηλής πίεσης τροφίμων (MULTIVAC HPP) είναι κατάλληλη και για την επεξεργασία συσκευασιών κενού αλλά και για συσκευασίες με προστατευτική ατμόσφαιρα (ΜΑΡ), για την οποία η MULTIVAC έχει αναπτύξει μια ειδική διαδικασία. Η γκάμα μας περιλαμβάνει διαφορετικές εγκαταστάσεις με όγκο θαλάμου από 55 έως 350 λίτρα.

Εγκαταστάσεις HPP σε δίδυμη λειτουργία

Η επεξεργασία υψηλής πίεσης τροφίμων (MULTIVAC HPP) είναι κατάλληλη και για την επεξεργασία συσκευασιών κενού αλλά και για συσκευασίες με προστατευτική ατμόσφαιρα (ΜΑΡ), για την οποία η MULTIVAC έχει αναπτύξει μια ειδική διαδικασία. Με τη χρήση μιας δίδυμης μονάδας HPP με δύο θαλάμους 350 λίτρων, που λειτουργούν εναλλάξ – δηλ. ένας θάλαμος τίθεται υπό πίεση, ενώ αδειάζει ο άλλος και φορτώνεται ξανά με συσκευασίες – ολόκληρο το σύστημα είναι ημι-συνεχές. Με τον τρόπο αυτό μπορούν, ανάλογα με τον βαθμό πλήρωσης, να επιτευχθούν αποδόσεις έως και 4 τόνων ανά ώρα.