Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συστήματα ελέγχου ποιότητας

Έλεγχος προϊόντος και συσκευασίας

Η προστασία της επωνυμίας (brand) και η ασφάλεια των καταναλωτών έχουν συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Τα συστήματα ελέγχου της MULTIVAC, επιτρέπουν το αποτελεσματικό έλεγχο ποιότητας και εξασφαλίζουν, ότι η συσκευασία και η σήμανσή της είναι άψογη. Από την αναγνώριση ύπαρξης ξένων σωμάτων στο προϊόν, μέχρι τον ελέγχο βάρους και τον έλεγχο της τελικού πακέτου, σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την κάλυψη των προδιαγραφών της νομοθεσίας και για την τήρηση των κορυφαίων στάνταρ ποιότητας.

Ζυγαριές ελέγχου

Οι υψηλής ακρίβειας ζυγαριές ελέγχου της MULTIVAC εξασφαλίζουν, ότι στο εμπόριο θα καταλήξουν μόνο επαρκώς γεμάτες συσκευασίες. Με την ιδανική προσαρμογή σε διάφορα προϊόντα και στις παραγωγικές διαδικασίες συμβάλουν στη σταθερή υψηλή απόδοση και ποιότητα συσκευασίας. Η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η εύκολη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε γραμμές συσκευασίας καθιστούν τις ζυγαριές ελέγχου της MULTIVAC ένα αποτελεσματικό τμήμα της αλυσίδας παραγωγής.

Ανιχνευτές μετάλλων

Οι ανιχνευτές μετάλλων της MULTIVAC ανιχνεύουν με αξιόπιστο τρόπο προϊόντα με μεταλλικούς ρύπους. Υποστηρίζουν κατά την εκπλήρωση προτύπων όπως τα HACCP, IFS ή BRC και συμβάλουν σε μια σταθερή υψηλή απόδοση και ποιότητα συσκευασίας. Χάρη στην αξιοπιστία τους και στον υψηλό βαθμό ανίχνευσης, οι ανιχνευτές μετάλλων της MULTIVAC είναι μια αποτελεσματική μονάδα στην παραγωγική διαδικασία.

Οπτικά συστήματα επιθεώρησης

Τα οπτικά συστήματα επιθεώρησης της MULTIVAC χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο των συσκευασιών και για τη σήμανσή τους. Το εύρος των δυνατοτήτων χρήσης φτάνει από απλές εργασίες, όπως είναι ο έλεγχος στοιχείων εκτύπωσης ή την ύπαρξη ετικετών, μέχρι σε σύνθετες απαιτήσεις, όπως η αναγνώριση σχήματος και κειμένου. Για τον έλεγχο της ποιότητας των συσκευασιών, παρέχονται διάφορες λύσεις, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη, η θέση ή η πληρότητα των προϊόντων σε μια συσκευασία. Οι ειδικοί της MULTIVAC σας υποστηρίζουν κατά τον ορισμό ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης και την ενσωμάτωση αυτής της λύσης στη δική σας διαδικασία συσκευασίας και σήμανσης.

Συστήματα επιθεώρησης με ακτίνες Χ

Τα συστήματα επιθεώρησης με ακτίνες Χ της MULTIVAC συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην ασφάλεια των προϊόντων και της παραγωγής. Εκτός από μεταλλικά ξένα σώματα, ανιχνεύουν και μη μεταλλικά ξένα σώματα, όπως πέτρες, γυαλί ή οστά και ελέγχουν την πληρότητα του περιεχομένου της συσκευασίας. Τα συστήματα επιθεώρησης με ακτίνες Χ προσαρμόζονται προαιρετικά σε διάφορα προϊόντα και διάφορες διαδικασίες συσκευασίας συμβάλλοντας έτσι στη σταθερή υψηλή απόδοση και ποιότητα συσκευασίας καθώς και στην εκπλήρωση προτύπων όπως τα HACCP, IFS ή BRC.