Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Μεριδοποίηση

Τα υπερσύγχρονα συστήματα της εταιρεία μας έχουνε ως αρχή την ιδανική ρύθμιση της θερμοκρασίας του προς κοπή κρέατος έως και την τελική τοποθέτηση των προϊόντων (έτοιμων μερίδων) στη μηχανή συσκευασίας. Οι μηχανές της TVI επεξεργάζονται κάθε είδους κόκκινο κρέας σε μερίδες με σταθερό βάρος και τα ελάχιστα δυνατά υπολείμματα κατά την κοπή.

Συστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας

Τα συστήματα ψύξης της TVI διασφαλίζουν την σωστή και ακριβή επιφανειακή ψύξη των τεμαχίων κρέατος.

Συστήματα μεριδοποίησης

Πολυλειτουργικά συστήματα μεριδοποίησης για κοπή με τη μέγιστη ακρίβεια και με ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων.

Συστήματα πλήρωσης

Τα συστήματα συσκευασίας ΤVI τοποθετούν αυτόματα μερίδες νωπού κρέατος άνευ οστού σταθερού βάρους ή με σήμανση βάρους, σε κενούς περιέκτες.

Σύστημα τοποθέτησης πανσέτας σε καλαμάκι

Οι τυλικτικές μηχανές πανσέτας σε καλαμάκι της TVI αναλαμβάνουν την τροφοδοσία των καλαμακιών καθώς και το τύλιγμα και την απόθεση σε ταινιόδρομο εξαγωγής.

Ρομπότ για καλαμάκια

Σουβλάκια και σις κεμπάπ κορυφαίας ποιότητας με ελαχιστοποίηση του εργατικού  κόστους.