Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Καλύτερη συσκευασία με μηχανές θαλάμου κενού της MULTIVAC

Η χρήση μηχανών θαλάμων κενού της MULTIVAC για τη συσκευασία τροφίμων, παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα

 • Υψηλή ποιότητα συσκευασίας
 • Προσαρμοσμένες λύσεις
 • Μέγιστη παραγωγή σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αντοχή στον χρόνο
 • Υγειονομικό σχεδιασμό (MULTIVAC Hygienic Design™)
 • Ευελιξία στη διαμορφώση και τις επεκτάσεις των μηχανών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας

 

 

Η χρήση μηχανών θαλάμου κενού MULTIVAC για τη συσκευασία αποστειρωμένων ιατρικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων διακρίνονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενες παράμετροι παραγωγής
 • Μετρησιμότητα και επαναληψιμότητα
 • Δυνατότητα επικύρωσης και βαθμονόμησης (validation & calibration)
 • Συμβατότητα με χρήση σε καθαρούς θαλάμους (clean room)
 • Ευελιξία στη χρήση διαφόρων υλικών συσκευασίας
 • Μόνιμα υψηλή και μετρήσιμη ποιότητα συσκευασίας
 • Πολυάριθμες δυνατότητες καταγραφής δεδομένων, αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
 • Ασφάλεια χειρισμού χάρη σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου όπως σύνδεση χρήστη με RFID, κτλ.
 • Φιλικότητα στον χρήστη

Η χρήση των μηχανών θαλάμου κενού της MULTIVAC για τη συσκευασία μη-τροφίμων, παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα

 • Υψηλή ποιότητα συσκευασίας
 • Προσαρμοσμένες λύσεις
 • Μέγιστη παραγωγή σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αντοχή στον χρόνο
 • Ευελιξία στη διαμορφώση και τις επεκτάσεις των μηχανών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας

Η χρήση μηχανών θαλάμου κενού με ταινία μεταφοράς της MULTIVAC για τη συσκευασία τροφίμων, προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα

 • Υγειονομικό σχεδιασμό (MULTIVAC Hygienic Design™)
 • Υψηλή απόδοση παραγωγής και ποιότητα συσκευασίας
 • Ευελιξία επιλογών εξοπλισμού
 • Μέγιστη παραγωγή
 • Ελάχιστες ανάγκες σε χώρο
 • Πρωτοποριακή εργονομία και φιλικότητα προς τον χρήστη
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας
Φίλτρο κλάδου
Φίλτρο κλάδου MULTIVAC
Αναζητάτε μια λύση συσκευασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο;

Αποθηκεύστε εδώ το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC και θα λαμβάνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της MULTIVAC μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο σας.

Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία!
Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε!

Κατά την τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπό μας είχατε ρυθμίσει το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC. Συνεχίστε με αυτή τη ρύθμιση ή αλλάξτε εδώ την επιλογή σας.

Καλή διασκέδαση!