Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Καλύτερη συσκευασία με μηχανές θαλάμου κενού της MULTIVAC

Η χρήση μηχανών θαλάμων κενού της MULTIVAC για τη συσκευασία τροφίμων, παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα

 • Υψηλή ποιότητα συσκευασίας
 • Προσαρμοσμένες λύσεις
 • Μέγιστη παραγωγή σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αντοχή στον χρόνο
 • Υγειονομικό σχεδιασμό (MULTIVAC Hygienic Design™)
 • Ευελιξία στη διαμορφώση και τις επεκτάσεις των μηχανών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας

 

 

Η χρήση μηχανών θαλάμου κενού MULTIVAC για τη συσκευασία αποστειρωμένων ιατρικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων διακρίνονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενες παράμετροι παραγωγής
 • Μετρησιμότητα και επαναληψιμότητα
 • Δυνατότητα επικύρωσης και βαθμονόμησης (validation & calibration)
 • Συμβατότητα με χρήση σε καθαρούς θαλάμους (clean room)
 • Ευελιξία στη χρήση διαφόρων υλικών συσκευασίας
 • Μόνιμα υψηλή και μετρήσιμη ποιότητα συσκευασίας
 • Πολυάριθμες δυνατότητες καταγραφής δεδομένων, αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
 • Ασφάλεια χειρισμού χάρη σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου όπως σύνδεση χρήστη με RFID, κτλ.
 • Φιλικότητα στον χρήστη

Η χρήση των μηχανών θαλάμου κενού της MULTIVAC για τη συσκευασία μη-τροφίμων, παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα

 • Υψηλή ποιότητα συσκευασίας
 • Προσαρμοσμένες λύσεις
 • Μέγιστη παραγωγή σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αντοχή στον χρόνο
 • Ευελιξία στη διαμορφώση και τις επεκτάσεις των μηχανών
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας

Η χρήση μηχανών θαλάμου κενού με ταινία μεταφοράς της MULTIVAC για τη συσκευασία τροφίμων, προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα

 • Υγειονομικό σχεδιασμό (MULTIVAC Hygienic Design™)
 • Υψηλή απόδοση παραγωγής και ποιότητα συσκευασίας
 • Ευελιξία επιλογών εξοπλισμού
 • Μέγιστη παραγωγή
 • Ελάχιστες ανάγκες σε χώρο
 • Πρωτοποριακή εργονομία και φιλικότητα προς τον χρήστη
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας