Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Το άριστο ίσα που είναι αρκετά καλό.

Ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πελατών σας με φρεσκοαλιευμένες εκλεκτές τροφές από τα ποτάμια και τις θάλασσες.

Η συσκευασία σε κενό με επαγγελματικές μηχανές θαλάμου υποπίεσης της MULTIVAC είναι ο ευκολότερος τρόπος για τις πολύπλευρες προκλήσεις στο ιχθυεμπόριο.

Οι συσκευές κενού αέρος της εταιρείας μας εξασφαλίζουν τέλεια προστασία των προϊόντων. Η κορυφαία ποιότητα και η φρεσκάδα των ψαριών και των θαλασσινών διατηρούνται πλήρως, όπως και η σύσταση και η εμφάνισή τους. Συσκευασμένα με υγιεινό τρόπο, τα προϊόντα σας διατηρούνται σημαντικά περισσότερο - ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εσάς και για τους πελάτες σας, οι οποίοι επίσης εκτιμούν τη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την κατανάλωση. Χρησιμοποιήστε τις σακούλες κατευθείαν ως συσκευασίες πώλησης. Έτσι εξοικονομείτε όχι μόνο υλικά συσκευασίας, αλλά μπορείτε να τοποθετήσετε τα εμπορεύματα στη βιτρίνα και στα ψυγεία με ελκυστικό τρόπο.

Τα φρέσκα ψάρια είναι υπερευαίσθητα. Προστατέψτε τα προϊόντα σας αποτελεσματικά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Με τον μέγιστο βαθμό υγιεινής.

Οι συσκευασίες κενού είναι ανθεκτικές και ασφαλείς. Η σταθερή τους σφράγιση φροντίζει ώστε να μην έχουν καμία ελπίδα οι μικροοργανισμοί και οι επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις. Τα προϊόντα σας προστατεύονται τέλεια κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Τα ψάρια και τα θαλασσινά μπορούν να συσκευαστούν προμεριδοποιημένα και υγιεινά. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης και διατηρείται η φρεσκάδα τους. Οι συσκευασίες μπορούν έτσι να αποθηκεύονται πιο εύκολα αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ιδίως σε περίπτωση έντονης ζήτησης σε περιόδους αιχμής, είναι ένα πλεονέκτημα για εσάς –  όπως και για τους πελάτες σας.


Η απόλυτη φρεσκάδα είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Αυξήστε τον χρόνο διατήρησης των προϊόντων σας και παραμείνετε ευέλικτοι.

Με τη συσκευασία κενού ή τη συσκευασία σε προστατευτική ατμόσφαιρα αυξάνετε τον χρόνο διατήρησης των φρέσκων ψαριών και θαλασσινών. Ολόκληρα ψάρια αλλά και φιλέτα ψαριών ή επεξεργασμένα ψάρια είναι έτσι ιδανικά προετοιμασμένα για μεταφορά και αποθήκευση. Οι συσκευασίες μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα και υγιεινά καθώς και να καταψύχονται. Τα εγκαύματα κατάψυξης αποτρέπονται με αξιόπιστο τρόπο. Λόγω του μεγαλύτερου χρόνου διατήρησης και την καλύτερη αξιοποίηση συμβάλλετε επιπρόσθετα στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων.

Οι συσκευασίες κενού δημιουργούν υπεραξία και προστατεύουν το περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε τις σακούλες κατευθείαν ως συσκευασίες πώλησης.

Οι ανθεκτικές συσκευασίες κενού δημιουργούν εύκολα υπεραξία και αυξάνουν την ευελιξία. Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να αποθηκεύει πριν από την κατανάλωση τα φρέσκα αλλά και τα καπνιστά ψάρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πιο εύκολα και πιο υγιεινά. Κατά την κατάψυξη, οι συσκευασίες κενού κορυφαίας ποιότητας αποτρέπουν τα εγκαύματα κατάψυξης. Παρατείνουν κυρίως τον χρόνο διατήρησης των ευαίσθητων προϊόντων και επιτρέπουν στο ιχθυοπωλείο την προμεριδοποίηση για τη βιτρίνα. Χρησιμοποιώντας τυπωμένες σακούλες μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η παρουσίαση για την πώληση.

Οι συσκευές κενού αέρος MULTIVAC είναι η εύκολη και οικονομική λύση για τις πολύπλευρες απαιτήσεις στο ιχθυοπωλείο.

Η MULTIVAC είναι ένας ηγέτης στην αγορά στους κατασκευαστές μηχανών θαλάμου υποπίεσης. Η γκάμα μας για ιχθυεμπόρους και επιχειρήσεις επεξεργασίας ψαριών περιλαμβάνει μηχανές για διάφορες απαιτήσεις. Οι αποδοτικές επιτραπέζιες και επιδαπέδιες μηχανές επιτρέπουν και την κατασκευή συσκευασιών με τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Όλα τα μοντέλα διακρίνονται για τον ιδιαίτερα απλό και εύκολο χειρισμό τους. Είναι αξιόπιστα και αντέχουν στον χρόνο και περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο σέρβις. Έτσι αποτελούν μόνιμα τους ιδανικούς βοηθούς για την επιχείρησή σας.