Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Εξοπλισμός συρρίκνωσης και στεγνώματος

Η γκάμα μας περιλαμβάνει διάφορες μονάδες θερμοσυρρίκνωσης και στεγνώματος, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε νέες ή υφιστάμενες γραμμές παραγωγής. Η τεχνολογία της MULTIVAC επιτρέπει ένα τέλειο αποτέλεσμα όσον αφορά τη συρρίκνωση, με ελάχιστη θερμοκρασιακή επιβάρυνση.

Η αξιοπιστία, η αντοχή στο χρόνο και το ολοκληρωμένο σέρβις, καθιστούν τις μονάδες συρρίκνωσης και στεγνώματος της MULTIVAC, έναν ανθεκτικό κρίκο της αλυσίδας παραγωγής σας.

Συστήματα συρρικνούμενης μεμβράνης

Για την παραγωγή συσκευασιών με συρρικνούμενη μεμβράνη προσφέρουμε και ένα ημιαυτόματο δοχείο συρρίκνωσης αλλά και ένα πλήρως αυτόματο τούνελ συρρίκνωσης. Τα συστήματα συρρικνούμενης μεμβράνης μπορούν να συνδυαστούν τέλεια σε αυτόματες γραμμές παραγωγής με μηχανές συσκευασίας και επακόλουθα συστήματα όπως διατάξεις στεγνώματος.

Τούνελ στεγνώματος

Τα τούνελ στεγνώματος MULTIVAC εξασφαλίζουν, ότι οι συσκευασίες συρρικνούμενης μεμβράνης θα είναι απόλυτα στεγνές πριν από την περαιτέρω επεξεργασία, όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση ετικετών και τη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια. Ακροφύσια υψηλής ισχύος εξασφαλίζουν ότι το συσκευαζόμενο προϊόν και η συσκευασία δεν εκτίθενται σε αχρείαστη υψηλή θερμοκρασία. Στις ολοκληρωμένες γραμμές συσκευασίας, τα τούνελ στεγνώματος τοποθετούνται αμέσως μετά τις μονάδες συρρικνούμενης μεμβράνης.

Η MULTIVAC παρέχει μια μοναδικά μεγάλη γκάμα μηχανών, που ικανοποιεί με ιδανικό τρόπο τις δικές σας απαιτήσεις σχετικά με τον διαθέσιμο χώρο, την παραγωγικότητα και την ενεργειακή απόδοση.