Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Μονάδες θερμοσυρρίκνωσης και στεγνώματος της MULTIVAC

Οι μονάδες συρρίκνωσης και στεγνώματος της MULTIVAC παρέχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα

Πετυχαίνουν κορυφαίας ποιότητας συρρίκνωση με ελάχιστη προσθήκη θερμότητας. Μετά τη διέλευσή τους από το στεγνωτήριο, οι συσκευασίες είναι τελείως στεγνές και μπορούν αμέσως να τοποθετηθούν σε αυτές ετικέτες ή να συσκευαστούν σε χαρτοκιβώτια. Όλες οι μονάδες θερμοσυρρίκνωσης και στεγνώματος που διαθέτουμε, διακρίνονται για τη στιβαρή και μεγάλης ανθεκτικότητας ανοξείδωτη κατασκευή, που, επίσης, καθαρίζεται εύκολα. Πέραν αυτού, παρέχουν εύκολο χειρισμό και σύστημα ελέγχου μεγάλης ακρίβειας.

Πλήρεις γραμμές συρρίκνωσης από μία πηγή

Η MULTIVAC αναπτύσσει και κατασκευάζει πλήρεις λύσεις με το κλειδί στο χέρι, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού τροφοδοσίας και εκφόρτωσης, μονάδων θερμοσυρρίκνωσης και στεγνώματος, καθώς και συστημάτων σήμανσης και ελέγχου ποιότητας.