Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Καλύτερη συσκευασία με θερμοδιαμορφωτικές μηχανές της MULTIVAC

Συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης για τρόφιμα

Οι θερμοδιαμορφωτικές μηχανές συσκευασίας της MULTIVAC για τη συσκευασία τροφίμων προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα συσκευασίας
 • Εξατομικευμένες λύσεις
 • Μέγιστη παραγωγή σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αντοχή στον χρόνο
 • Υγειονομικό σχεδιασμό (MULTIVAC Hygienic Design™)
 • Αποδοτική χρήση φιλμ και ενέργειας
 • Ευελιξία στη διαμόρφωση της μηχανής και σε μελλοντικές επεκτάσεις αυτής
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

Λήψη PDF

Συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης αποστειρωμένων ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων

Οι μηχανές θερμοδιαμόρφωσης της MULTIVAC για τη συσκευασία αποστειρωμένων ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων διακρίνονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Εξατομικευμένες λύσεις
 • Υψηλή απόδοση παραγωγής και ποιότητα συσκευασίας
 • Μέγιστη απόδοση σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Ασφάλεια παραγωγής, επαναληψιμότητα, ιχνηλασιμότητα
 • Αποδοτική χρήση υλικών συσκευασίας και ενέργειας
 • Ευελιξία στη διαμόρφωση της μηχανής και σε μελλοντικές επεκτάσεις αυτής
 • Ειδικό σχεδιασμό (MULTIVAC Clean Design™)
 • Συμβατότητα με τα στάνταρ καθαρών θαλάμων (clean room)

 

 

Συσκευασίες θερμοδιαμόρφωσης για μη-τροφιμα

Οι μηχανές θερμοδιαμόρφωσης της MULTIVAC για τη συσκευασία μη-τροφίμων προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Υψηλή απόδοση παραγωγής και ποιότητα συσκευασίας
 • Εξατομικευμένες λύσεις
 • Μέγιστη απόδοση σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Αξιοπιστία παραγωγής
 • Αντοχή στον χρόνο
 • Αποδοτική χρήση φιλμ και ενέργειας
 • Ευελιξία στη διαμόρφωση της μηχανής και σε μελλοντικές επεκτάσεις αυτής
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτόματες γραμμές συσκευασίας
Φίλτρο κλάδου
Φίλτρο κλάδου MULTIVAC
Αναζητάτε μια λύση συσκευασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο;

Αποθηκεύστε εδώ το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC και θα λαμβάνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της MULTIVAC μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο σας.

Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία!
Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε!

Κατά την τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπό μας είχατε ρυθμίσει το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC. Συνεχίστε με αυτή τη ρύθμιση ή αλλάξτε εδώ την επιλογή σας.

Καλή διασκέδαση!