Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Καλύτερη συσκευασία με traysealer της MULTIVAC

Τα traysealer της MULTIVAC προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Υγειονομικό σχεδιασμό (MULTIVAC Hygienic Design™)
 • Μεγάλη παραγωγικότητα και ποιότητα συσκευασίας
 • Εξατομικευμένες λύσεις
 • Μέγιστη παραγωγικότητα σε ελάχιστη επιφάνεια
 • Υψηλή ενεργειακή απόδοση
 • Πρωτοποριακή εργονομία και φιλικότητα προς τον χρήστη
 • Αντοχή στο χρόνο
 • Εκτεταμένο εύρος λύσεων για την τροφοδοσία και την εκφόρτωση περιεκτών
 • Προσαρμοσμένες λύσεις για την πλήρωση των περιεκτών
 • Γρήγορη αλλαγή καλουπιών
 • Πλήρες εύρος γραμμών συσκευασίας

Automatic traysealers:
Food
9.19 MB PDF

Λήψη PDF