Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Έξυπνες Υπηρεσίες & MULTIVAC Έξυπνος Οδηγός

Μεγαλύτερη απόδοση με ψηφιακές λύσεις

 

Με πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις, η MULTIVAC παρέχει σήμερα ήδη έναν μεγάλο αριθμό ψηφιακών εργαλείων, με τα οποία μπορείτε να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα των μηχανών και συνεπώς την απόδοση.

Οι διαφανείς διαδικασίες και τα δεδομένα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο συμβάλλουν σημαντικά στην απόδοση και στην οικονομική αποδοτικότητα εγκαταστάσεων και γραμμών.

Με τα ψηφιακά προϊόντα και τις ψηφιακές υπηρεσίες της MULTIVAC παρέχουμε με συνέπεια στους πελάτες μας καινοτομές λύσεις για την επιτήρηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής – και με ανεξάρτητη των μονάδων δικτύωση και δυνατότητα σύγκρισης. Απλά, άνετα και «σε πραγματικό χρόνο». Για νέες εγκαταστάσεις, καθώς και για την αναβάθμιση ήδη εγκατεστημένων μηχανών.

Η χρήση των έξυπνων υπηρεσιών MULTIVAC Smart Services δεν απαιτεί σημαντική αρχική επένδυση, διότι το πλήθος διαμορφωμένων ψηφιακών λειτουργιών επιτρέπει την ευέλικτη προσαρμογή στην εκάστοτε μηχανή MULTIVAC και στα αντίστοιχα στοιχεία της. Έτσι, οι πελάτες μας αποκομίζουν οφέλη για όλα τα λειτουργικά και στρατηγικά ζητήματα εξίσου, από το χειριστή της μηχανής έως τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.

 

Οι υπηρεσίες μας Smart Services συνοπτικά

 

Smart Production Dashboard

Έχετε γρήγορα και εύκολα επισκόπηση, πότε και πόσο παράγει πραγματικά ή δεν παράγει το κάθε τμήμα παραγωγής;

Στις 8 από τις 10 περιπτώσεις είναι δυνατή ή έγκαιρη αναγνώριση της μη επίτευξης του στόχου παραγωγής και σε περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η επίτευξη αυτού του στόχου με έγκαιρο έλεγχο.

Με την επιλογή της Έξυπνης Απεικόνισης Στατιστικών Στοιχείων Παραγωγής (Smart Production Dashboard) έχετε ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε διαθέσιμα τα αριθμητικά στοιχεία παραγωγής και είστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά.

Μάθετε περισσότερα >

 

 

 

 

Smart OEE Analyzer

Γνωρίζετε με ποια αποδοτικότητα παράγετε πραγματικά μεμονωμένα προϊόντα;

Πολλοί από τους πελάτες μας δεν διαθέτουν ακριβή στοιχεία της αποδοτικότητάς τους. Οι αποδοτικές ως προς του πόρους παραγωγές δεν είναι απλώς πιο γρήγορες και πιο σταθερές στην αγορά, αλλά και το κόστος παραγωγής περιορίζεται σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό και τα περιθώρια αυξάνονται.

Με το "Smart OEE Analyzer" μπορείτε να αναλύετε την αποδοτικότητα βάσει δεδομένων. Διαπιστώνετε κατά πόσον η παραγωγή σας συμπεριφέρεται όπως την έχετε προγραμματίσει ή αν απαιτείται βελτιστοποίηση σε κάποιο σημείο.

Μάθετε περισσότερα >

 

 

 

 

Smart Log Analyzer

Γνωρίζετε τα σφάλματα που προκύπτουν συχνότερα στη μηχανή σας; Γνωρίζετε επίσης τα διαστήματα εκτός λειτουργίας που προκύπτουν από αυτά;

Στοχευμένη εξασφάλιση και διαφανής παρακολούθηση της αύξησης της αποδοτικότητας;

Με το "Smart Log Analyzer" μπορείτε να εξακριβώνετε τις κύριες αιτίες των διαστημάτων εκτός λειτουργίας, καθώς και να αναγνωρίζετε με μια ματιά τα συχνότερα σφάλματα και το μέσο διάστημα εκτός λειτουργίας που προκύπτει από αυτά.

Μάθετε περισσότερα >

 

Smart Machine Report

Μια αλλαγή μεμβράνης στις δικές μας μηχανές μπορεί να διαρκέσει μόνο 3 λεπτά. Πόσο χρόνο χρειάζεται το προσωπικό σας για το σκοπό αυτό;

Με το "Smart Machine Report" προβάλλετε διάφορετικές συγκρίσεις μηχανών ή βαρδιών, λεπτομέρειες με συνταγές και αλλαγές συνταγών με μια ματιά.

Μάθετε περισσότερα >

 

Smart Data Backup

Η ασφάλεια των συνταγών σας είναι εξίσου σημαντική για εσάς όπως για εμάς; Δεν θέλετε να χάσετε όλες τις αλλαγές συνταγών που πραγματοποιείτε και θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή ;

Με τη βοήθεια του "Smart Data Backup" δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας όλων των αλλαγών συνταγών και μπορείτε να επαναφέρετε τις συνταγές με απλό τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία παραγωγής σας.

Μάθετε περισσότερα >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Γνωρίζετε ότι η παραμετροποίηση μιας νέας συνταγής στις μηχανές μας διαρκεί περίπου 20 λεπτά;

Γνωρίζετε επίσης ότι ακόμη και μετά την παραμετροποίηση, οι βέλτιστες τιμές σπάνια χρειάζονται ρύθμιση στις μηχανές όσον αφορά την αξιοπιστία και την απόδοση της διαδικασίας;

Το "MULTIVAC Pack Pilot" σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με λίγα μόνο «κλικ» μια νέα συνταγή για το προϊόν σας: απευθείας στη μηχανή ή παράλληλα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ώστε να μην επηρεάζεται η παραγωγή σας.

Μάθετε περισσότερα >

 

Smart Production Dashboard

Το κέντρο ελέγχου για ψηφιακές μηχανές

Το κέντρο ελέγχου της ψηφιοποιημένης μηχανής, από θέμα χειρισμού, είναι ο πίνακας ελέγχου, που δεν εκτελείται μόνο σε μια μεγάλη επίπεδη οθόνη δίπλα από τη μηχανή, αλλά, όταν χρειάζεται, μπορεί να προβληθεί σε έναν υπολογιστή από απόσταση σε ένα γραφείο. Το προσωπικό χειρισμού της μηχανής έχει πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την τρέχουσα απόδοση, όπως και η διοίκηση της επιχείρησης. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου εργαλείου έγκειται στο σημαντικό περιορισμό των καναλιών επικοινωνίας και των χρονικών διαστημάτων αντίδρασης.

 • Πρόσβαση στη διαδικασία παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 • Οι σημαντικές χαρακτηριστικές αριθμητικές τιμές προβάλλονται σε έναν παραστατικό πίνακα Dashboard ταξινομημένες κατά ημέρες παραγωγής και βάρδιες
 • Οι αποκλίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές βάρδιες, καθώς και οι πιο μακροπρόθεσμες τάσεις μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν και να αναλυθούν

 

Smart OEE Analyzer

Ένα στρατηγικό εργαλείο για την αύξηση της απόδοσης

Η Έξυπνη Ανάλυση της Συνολικής Αποτελεσματικότητας Εξοπλισμού "OEE" παρέχει σε διαφορετικούς βαθμούς λεπτομερείς αναλύσεις των δεδομένων λειτουργίας μιας μηχανής συσκευασίας για χρονικό διάστημα έως και τεσσάρων εβδομάδων. Το λογισμικό καταγράφει την ποσοστιαία διαθεσιμότητα, την ποιότητα των συσκευασιών και την απόδοση της μηχανής, πολλαπλασιάζει αυτές τις τιμές και υπολογίζει έτσι τη γενική απόδοση του εξοπλισμού (Overall Equipment Effectiveness - OEE) της μηχανής συσκευασίας.

 • Απλή επισκόπηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας συσκευασίας μηχανών και πλήρων γραμμών παραγωγής
 • Τα δεδομένα προβάλλονται στο διαδραστικό πίνακα ελέγχου ως χρονική ακολουθία. Οι ιδιότητες μπορούν να ρυθμιστούν επιλέγοντας διαφορετικά χρονικά διαστημάτα ή μοντέλα βάρδιας
 • Επειδή η απόδοση, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα εμφανίζονται ξεχωριστά, οι αιτίες της ανεπαρκούς γενικής απόδοσης εξοπλισμού (OEE) μπορούν να ταυτοποιούνται εύκολα και με ακρίβεια

 

Smart Log Analyzer

Ένα ευέλικτο εργαλείο βελτιστοποίησης

Το έξυπνο εργαλείο "Smart Log Analyzer" διαβάζει τη μνήμη μηνυμάτων και σφαλμάτων της μηχανής και φορτώνει τα σχετικά δεδομένα στη λειτουργία Smart Hub, όπου αυτά αναλύονται στη συνέχεια. Η καταγραφή δεδομένων περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, όπως παραγωγικά διαστήματα της μηχανής έως μεμονωμένα συμβάντα που προκαλούν διακοπή της λειτουργίας. Η λειτουργικότητα του "Smart Log Analyzer" δεν απευθύνεται μόνο στους χειριστές, αλλά και στους τεχνικούς σέρβις. Σε περίπτωση βλάβης, τα σημαντικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων είναι άμεσα διαθέσιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας της μηχανής.

 • Ακριβής αξιολόγηση των δεδομένων καταγραφής μιας μηχανής MULTIVAC ή γραμμής παραγωγής για την εξακρίβωση της κύριας αιτίας μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας
 • Όλα τα σφάλματα που έχουν προκύψει κατά την εξεταζόμενη περίοδο αναφέρονται και απεικονίζονται ανάλογα με το συνολικό διάστημα διακοπής της λειτουργίας που προκύπτει, το μέσο διάστημα διακοπής λειτουργίας ή τη συχνότητα
 • Η λειτουργία "Smart Log Analyzer" παρέχει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις κύριες αιτίες αποκλίσεων της απόδοσης στη διαδικασία παραγωγής και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα

 

Smart Machine Report

Γρήγορη και αποτελεσματική σύγκριση

Ένα αναγκαίο εργαλείο ελέγχου τόσο για τον προϊστάμενο βάρδιας όσο και για τη διεύθυνση της επιχείρησης. Διότι στις Έξυπνες Αναφορές Ανάλυσης (Smart Machine Report), όλες οι αυτοματοποιημένες και σε τακτά διαστήματα δημιουργημένες αναφορές ανάλυσης των μηχανών σας είναι διαθέσιμες για λήψη και για τη διαβίβαση σε άλλα άτομα. Οι παραστατικές αναφορές καθιστούν δυνατή τη σύγκριση μηχανών ή βαρδιών, ενημερώνουν σχετικά με συνταγές, τις αλλαγές συνταγών και παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της απόδοσης ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται κεντρικά και είναι προσπελάσιμα από κάθε Η/Υ ή κινητό ανά πάσα στιγμή με άνετο και γρήγορο τρόπο.

 • Αυτόματη δημιουργία αναφορών ανάλυσης
 • Γρήγορη και άνετη προσπέλαση
 • Για την αποτελεσματική σύγκριση με βάση τις βάρδιες, τις μηχανές, τις αλλαγές συνταγών, τις συνταγές κλπ.
 • Πολύτιμο εργαλείο για τον προϊστάμενο βάρδιας, τον υπεύθυνο παραγωγής, τη διεύθυνση της επιχείρησης κλπ.

 

 

 

 

 

Smart Data Backup

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πολύτιμων δεδομένων

Με τη λειτουργία "MULTIVAC Smart Data Backup" είστε πάντοτε εξασφαλισμένοι!
Διότι με τη βοήθεια αυτού του πραγματικά έξυπνού εργαλείου δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων μιας μηχανής συσκευασίας MULTIVAC σε μια προστατευμένη διαδικτυακή περιοχή. Η λειτουργία "Smart Data Backup" εκτελείται απρόσκοπτα στο παρασκήνιο χωρίς να επηρεάζει τη διαδικασία της παραγωγής σας. Η πρόσβαση είναι δυνατή με ευέλικτο τρόπο παντού μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να ληφθούν ανά πάσα στιγμή στο Smart Service και να επαναφερθούν με απλό τρόπο, όταν χρειάζεται..

 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε προστατευμένη διαδικτυακή περιοχή
 • Ευέλικτη πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης
 • Απλή λήψη και αξιόπιστη επαναφορά ρυθμίσεων μηχανών

 

MULTIVAC Pack Pilot

Βελτιστοποίηση διαδικασιών σε νέα διάσταση

Ο χειρισμός του MULTIVAC Pack Pilot πραγματοποιείται απευθείας μέσω του HMI 3 της μηχανής συσκευασίας. Για τη δημιουργία νέων διαμορφώσεων μηχανής ή συνταγών, ο χρήστης επιλέγει απλώς τα σχετικά χαρακτηριστικά συσκευασίας, υλικού συσκευασίας και προϊόντος. Σε συνδυασμό με τα δεδομένα μηχανής και εργαλείου παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας συσκευασίας κοντά στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας και απευθείας φόρτωσης της αντίστοιχης συνταγής κατά περίπτωση. Το σύστημα δημιουργεί τις απαιτούμενες παραμέτρους με βάση ένα κανόνα λογισμικού (Rule Engine), η οποία διασφαλίζει τη συνεχή βελτιστοποίηση.

Με την λειτουργία MULTIVAC Pack Pilot, η μηχανή συσκευασίας ρυθμίζεται με το βέλτιστο τρόπο ήδη κατά την έναρξη της παραγωγής έτσι ώστε να μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας συσκευασίες με τη μέγιστη απόδοση χωρίς αξιόλογες απώλειες εκκίνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση από την άποψη των προϊόντων, των υλικών συσκευασίας και του χρόνου παραγωγής. Η ρύθμιση μιας μηχανής σε άλλο υλικό συσκευασίας επιτυγχάνεται με τη λειτουργία "Pack Pilot" τόσο εύκολα και με ασφάλεια όπως ποτέ άλλοτε.

 • Αυτόματη αναγνώριση και προεπιλογή του τρέχοντος χρησιμοποιούμενου σετ διαμόρφωσης
 • Υπολογισμός περισσότερων από 10 σχετικών παραμέτρων για τη δημιουργία ενός προϊόντος (RX 4.0)
 • Ασφαλής επικοινωνία
 • Ο χειρισμός του Pack Pilot είναι ενσωματωμένος στην επιφάνεια εργασίας HMI 3 και διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες χειρισμού
 • Απλοποιημένη αναζήτηση με αυτόματη συμπλήρωση περισσότερων από 100 προδιαγραφών μεμβρανών

myMULTIVAC - Το κεντρικό σημείο εισόδου σας στον κόσμο της MULTIVAC

Μία σύνδεση για όλες τις εφαρμογές MULTIVAC:

 • Διαδικτυακή πύλη πελατών
 • Έξυπνες Υπηρεσίες - Smart Services -
 • Κατάρτιση

 

Ολοκληρωμένες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης:

 • Αγορά ανταλλακτικών, υλικών συσκευασίας & ψηφιακών προϊόντων
 • Πληροφορίες & έγγραφα παραγγελίας, παρακολούθηση αποστολής
 • Πληροφορίες, έγγραφα & απόδοση μηχανής
 • Διαχειριστείτε την δική σας εγκατεστημένη βάση
 • Πληροφορίες & αναφορές σέρβις

Αναφορές χρηστών & επαγγελματικά άρθρα

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Επικοινωνία


Συναίνεση*