Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Υποστήριξη

Η ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία μας, διασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα των εγκαταστημένων μηχανημάτων συσκευασίας της MULTIVAC

Σας συνοδεύουμε καθ' όλο τον κύκλο ζωής των συστημάτων συσκευασίας MULTIVAC που διαθέτετε. Περισσότεροι από 1.000 ειδικοί σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουν. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων λύσεων συσκευασίας, καθώς και προσαρμοσμένη, στον πελάτη, εκπαίδευση στις διάφορες εφαρμογές, τη συντήρηση των μηχανών σας ή την προσαρμογή υφιστάμενου εξοπλισμού συσκευασίας σε νέες εργασίες και απαιτήσεις της αγοράς.

Παροχή συμβουλών

Είτε πρόκειται για ανάπτυξη συσκευασιών, για επενδυτικές συμβουλές ή εκπαίδευση, οι ειδικοί της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή συμβουλών σε προσωπική βάση.

 

Σέρβις

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευών, εξατομικευμένα μέτρα εκσυγχρονισμού ή την επέμβαση του καταρτισμένου προσωπικού του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.