Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Ανάπτυξη συσκευασιών

Στο κέντρο εκπαίδευσης & καινοτομίας της εταιρείας μας στην έδρα μας στο Wolfertschwenden της Γερμανίας, παρέχουμε τις ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή δοκιμών συσκευασιών. Οι πελάτες μας έχουν εκεί τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν διάφορα συστήματα συσκευασίας για τα προϊόντα τους.  

Ανεξάρτητα από το αν επικεντρώνεστε στο μέγιστο χρόνο διατήρησης, στην ελάχιστη χρήση υλικών συσκευασίας ή σε μια ιδιαίτερη παρουσίαση του προϊόντος, οι ειδικοί της εταιρείας μας σας δίνουν ολοκληρωμένες συμβουλές και σας παρέχουν υποστήριξη στην ανάπτυξη της ιδανικής λύσης. 

Δείγματα συσκευασιών

Στη MULTIVAC μπορείτε να κρατήσετε από σήμερα, κιόλας, στα χέρια σας, την αυριανή συσκευασία σας. Με την παραγωγή πρωτοτύπων, οι διαδικασίες των αποφάσεων και εγκρίσεων γίνονται αποδοτικότερες και επισπεύδεται η διαδικασία της ανάπτυξης συσκευασίας. Επιπλέον, μπορούν να παραχθούν μικρές σειρές προϊόντων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • μελέτες σκοπιμότητας
  • δοκιμές συσκευασίας
  • παραγωγή δειγμάτων συσκευασιών