Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συμβουλές εφαρμογής για τεμαχισμό

Δοκιμάστε την ποιότητα της εφαρμογής σας μαζί μας. Οι έμπειροι μηχανικοί εφαρμογών μας θα σας παρουσιάζουν σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, ποια ποιότητα μερίδων μπορεί να επιτευχθεί με την καινοτόμα τεχνολογία κοπής και την απαλή διαδικασία κοπής.

Εξετάζουμε απόλυτα εξατομικευμένα τα προϊόντα σας και τις ιδιότητες των τροφίμων και σχεδιάζουμε για εσάς την ιδανική διαμόρφωση μηχανής κοπής Slicer όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση και την επένδυση.

Στις δοκιμές κοπής ακολουθούμε τους στόχους σας κατά γράμμα:

  • Κορυφαία ποιότητα κοπής
  • Μεγάλη απόδοση
  • Μεγάλη εκμετάλλευση προϊόντος (yield) με ταυτόχρονα ελάχιστες απώλειες
  • Τήρηση των επιθυμητών θερμοκρασιών του προϊόντος ή/και προσδιορισμός του ιδανικού εύρους θερμοκρασίας

 

Με την παγκόσμια δικτύωση των κέντρων εμπειρίας μας καθώς και τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών εξασφαλίζουμε λειτουργίες δοκιμών και αποτελέσματα δοκιμών σε μοναδικά υψηλή ποιότητα.

Οι υπηρεσίες μας για εσάς

Δοκιμές για την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης και την απόδοση

Τεκμηριωμένες αξιολογήσεις και ακριβής τεκμηρίωση

Ηλεκτρονική και επιτόπια υποστήριξη για τα συστήματα σας

Οι υπηρεσίες μας για εσάς

Δοκιμές για τη δυνατότητα υλοποίησης και την απόδοση

Για τη διευκρίνηση της παραγγελίας και τη σύνταξη προσφοράς είναι προηγουμένως σκόπιμη η διενέργεια δοκιμών κοπής για τον προσδιορισμό της απόδοσης και τον έλεγχο της τεχνικής δυνατότητας υλοποίησης.

Σημαντικές αξιολογήσεις και ακριβής τεκμηρίωση

Παράλληλα με τη δοκιμή κοπής καταγράφουμε όλα τα σχετικά δεδομένα και τα παρουσιάζουμε στη συνέχεια σε μια αξιολόγηση καθώς και σε μια αναλυτική τεκμηρίωση έργου με φωτογραφίες και βίντεο.

Ηλεκτρονική και επιτόπια υποστήριξη για τα συστήματα σας

Πραγματοποιούμε τις δοκιμές κοπής στο Wolfertschwenden (με την φυσική παρουσία σας ή/και εικονικά) ή επιτόπου στις εγκαταστάσεις σας.

Καλώς ορίσατε στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εφαρμογών MULTIVAC Training & Application Center

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο Εκπαίδευσης & Εφαρμογών (Training & Application Center) στην τοποθεσία Wolfertschwenden για τους στόχους σας. Η πρωτοποριακή υποδομή του παρέχει ιδανικές συνθήκες για δοκιμές κοπής και συνδυάζει τις εμπειρίες μας για συμβουλές εφαρμογής και εκπαίδευση στον τομέα των προϊόντων κοπής.

Θα χαρούμε για την επίσκεψή σας!