Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Εκπαίδευση

Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία μας

Με τα συστήματα συσκευασίας της MULTIVAC, διαθέτετε εξοπλισμό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης. Με την εκπαίδευση των υπαλλήλων σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της δικής σας μηχανής συσκευασίας.      

Το εύρος εκπαίδευσης που παρέχει η MULTIVAC, περιλαμβάνει τόσο γενικούς, όσο και προσαρμοσμένους στον εκάστοτε πελάτη, κύκλους μαθημάτων, που πραγματοποιούνται επιτόπου στις εγκαταστάσεις σας ή στα κέντρα εκπαίδευσης της MULTIVAC.      

Τα μαθήματα καλύπτουν:

  • θερμοδιαμορφωτικές μηχανές συσκευασίας
  • μηχανές συγκόλλησης περιεκτών (traysealer)
  • μηχανές θαλάμου κενού
  • μονάδες διαχείρισης

Τα παρεχόμενα μαθήματα, απευθύνονται κυρίως σε χειριστές μηχανών, εργοδηγούς γραμμών και στο προσωπικό συντήρησης. Το περιεχόμενο των μαθημάτων παρουσιάζεται και διδάσκεται σε θεωρητική και πρακτική βάση, σε ολιγάριθμες ομάδες. Η επιτυχής συμμετοχή βεβαιώνεται με πιστοποιητικό. Χάρη στα αναλυτικά βιβλία των μαθημάτων, η ύλη που έχει διδαχθεί είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη και σε μεταγενέστερο στάδιο.
   
Το πρόγραμμα μαθημάτων εκπαίδευσης της εταιρείας μας, παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και μπορείτε να συμμετάσχετε σε ατομική βάση.

Η ομάδα μας, μπορεί με χαρά να σας συμβουλέψει και να σας συστήσει τον κατάλληλο συνδυασμό ενοτήτων μαθημάτων, για τους δικούς σας συνεργάτες. Εκτός αυτού, σας παρέχουμε υποστήριξη για τον προγραμματισμό του ταξιδιού και της διαμονής σας σε ξενοδοχείο. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

Στο κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας (Training & Innovation Center) της MULTIVAC, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στο Wolfertschwenden της Γερμανίας, ο πελάτης είναι πάντα στο επίκεντρο. Εδώ, σας παρέχουμε συμβουλές για όλα τα ζητήματα υλικών συσκευασίας και πιθανών εφαρμογών, ανεξάρτητα του κατασκευαστή αυτών, και υλοποιούμε ιδέες συσκευασίας υπό μορφή πρωτοτύπων ή μικρών σειρών. Παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση για χειριστές μηχανών, εργοδηγούς γραμμών και προσωπικό συντήρησης των πελατών μας και, επίσης, μετεκπαιδεύουμε τους δικούς μας συνεργάτες.

Training and Innovation Center:
6.51 MB PDF

Λήψη PDF

Κύκλοι μαθημάτων εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις σας

Στο πλαίσιο μιας επιτόπου εκπαίδευσης, ένας εκπαιδευτής της MULTΙVAC διεξάγει την εκπαίδευση απευθείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Όλα το περιεχόμενο της εκπαίδευσης διδάσκεται θεωρητικά και πρακτικά, απευθείας στη δική σας μηχανή συσκευασίας MULTIVAC. Με τον τρόπο αυτό, προσαρμόζουμε την εκπαίδευση μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στο δικό σας σύνολο μηχανημάτων και στις απαιτήσεις σας, λαμβάνοντας υπ' όψιν, το δικό σας επίπεδο γνώσεων και τα πεδία αρμοδιοτήτων των συνεργατών σας. Έτσι, διασφαλίζεται η βέλτιστη μετάδοση της γνώσης με ελάχιστο κόστος.

Πλεονεκτήματα:  

  • χωρίς ταξιδιωτικές δαπάνες για τους συνεργάτες σας
  • κατάρτιση στις δικές σας μηχανές
  • συμμετοχή συνεργατών από διαφορετικές βάρδιες παραγωγής
  • συμμετοχή συνεργατών από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης                                                                       

                                                                                                                                                                                                  
Μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης από το πρόγραμμα μαθημάτων της εταιρείας μας
ή να το ορίσετε εσείς, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Ο συνδυασμός των δύο είναι, επίσης, δυνατός.
Η ομάδα μας θα χαρεί να σας συμβουλέψει και να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις ανάγκες σας για εκπαίδευση. Στη συνέχεια, θα καταρτίσουμε για εσάς μια προσφορά, ειδικά προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.