Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Σέρβις

Ολοκληρωμένη και γρήγορη υποστήριξη

Το παγκόσμιο δίκτυο σέρβις της MULTIVAC, σας παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών - από την εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης και επισκευών, έως ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα εκσυγχρονισμού, σε εξατομικευμένη βάση, συμπεριλαμβαμένων επεμβάσεων σέρβις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Συντήρηση & σέρβις

Το εκτενές σέρβις συντήρησης της MULTIVAC διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ευελιξία του δικού σας συστήματος συσκευασίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν προληπτικές συντηρήσεις, καθώς και μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

 

Γενική επισκευή

Για την αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς επιμέρους μονάδων και προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, η MULTIVAC διεξάγει τις απαιτούμενες γενικές επισκευές της δικής σας μηχανής συσκευασίας.

 

Ανταλλακτικά

Το παγκόσμιο δίκτυο σέρβις της MULTIVAC, διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο εφοδιασμό όλων των εγκαταστημένων μηχανών με γνήσια ανταλλακτικά και, συνεπώς, τη μέγιστη απόδοση και διαθεσιμότητα των μηχανών.

 

Μετασκευές

Για να παρέχεται η δυνατότητα ανταπόκρισης σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, οι υφιστάμενες μηχανές συσκευασίας μπορούν να μετασκευάζονται ή να αναβαθμίζονται από την MULTIVAC RetrofitTM. Έτσι, μπορείτε να εξακολουθήσετε να παράγετε με ανταγωνιστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό σας.

 

Φίλτρο κλάδου
Φίλτρο κλάδου MULTIVAC
Αναζητάτε μια λύση συσκευασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο;

Αποθηκεύστε εδώ το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC και θα λαμβάνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της MULTIVAC μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο σας.

Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία!
Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε!

Κατά την τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπό μας είχατε ρυθμίσει το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC. Συνεχίστε με αυτή τη ρύθμιση ή αλλάξτε εδώ την επιλογή σας.

Καλή διασκέδαση!