Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Γενική επισκευή μηχανών/μονάδων

Η σωστή γενική επισκευή μονάδων από την MULTIVAC, συμβάλλει στην παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας και, συνεπώς, του κύκλου ζωής της μηχανής σας

Ορισμένα εξαρτήματα ή συγκροτήματα των μηχανών υφίστανται φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία. Επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς στον τομέα σας, αλλάζουν με τον καιρό. Μπορεί, λοιπόν, να αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε μια γενική επισκευή της μηχανής σας MULTIVAC, ώστε να εκμεταλλευτείτε τις τελευταίες καινοτομίες στη συσκευασία και, ταυτόχρονα, να αναβαθμίσετε τεχνικά τη μηχανή σας. Η απαιτούμενη γενική επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών μας ή σε διάφορα παραρτήματα της MULTIVAC στη Γερμανία, όπως στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Wolfertschwenden, στις εγκαταστάσεις του τμήματος MULTIVAC Resale και Service στο Nettetal, αλλά και στις εγκαταστάσεις διαφόρων θυγατρικών εταιρειών. Μία τυπική γενική επισκευή περιλαμβάνει: καθαρισμό σε βάθος, καλωδίωση των νέων μονάδων με τον πίνακα ελέγχου, εγκατάσταση νέων αλυσίδων και γραναζιών, αντικατάσταση των κινητήρων, μετατροπή ή αντικατάσταση των μονάδων ανύψωσης, συντήρηση και επανεπίστρωση των καλουπιών διαμόρφωσης και συγκόλλησης, καθώς και πλήρεις δοκιμές μετά την ολοκλήρωση.

Εργοστασιακή γενική επισκευή μονάδων

Η γενική επισκευή αποτελεί εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους και εξοικονόμησης πόρων, σε σύγκριση με την προμήθεια καινούργιων εξαρτημάτων. Αντί να αντικαθιστούν θερμαντικές πλάκες, πλάκες σφράγισης κ.λπ., με καινούργια εξαρτήματα, οι ειδικοί της MULTIVAC επισκευάζουν αυτά τα στοιχεία στο εργοστάσιο. Ύστερα από ριζική επισκευή και επιδιόρθωση, τα εξαρτήματά σας σας επιστρέφονται ανακατασκευασμένα και απόλυτα λειτουργικά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αντικαταστάσεων της MULTIVAC, η τεχνική υπηρεσία σέρβις της εταιρείας μας θέτει στη διάθεσή σας μονάδες που έχουν ήδη υποβληθεί σε εργοστασιακή γενική επισκευή, όπως ανυψωτικούς μηχανισμούς, μονάδες εγκάρσιας κοπής και συστήματα τομής φιλμ, ενώ εσείς επιστρέφετε απλώς στην εταιρεία μας τα εξαρτήματα που έχετε αφαιρέσει. Αυτή η υπηρεσία περιορίζει το χρόνο που τίθεται η μηχανη σας εκτός λειτουργίας για επισκευές και αποτελεί εναλλακτική λύση που εξοικονομεί πόρους σε σύγκριση με την παραγγελία καινούργιων εξαρτημάτων.