Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Μετασκευές

Επωφεληθείτε για περισσότερο χρόνο από τις επενδύσεις σας

Με την υπηρεσία εκσυγχρονισμού Retrofit™ της MULTIVAC προσαρμόζετε τον δικό σας υφιστάμενο εξοπλισμό συσκευασίας σε νέες παραγγελίες και απαιτήσεις της αγοράς. Αναβαθμίστε την παραγωγή σας στο πλέον σύγχρονο επίπεδο, με τη γενική επισκευή των συστημάτων σας, την ενσωμάτωση νέων μονάδων ή την προσθήκη νέων
λειτουργιών. Το αποτέλεσμα είναι η παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού σας, που επιτρέπει την αύξηση της οικονομικής απόδοσης.

Στο πλαίσιο μιας αναλυτικής υποστήριξης, οι ειδικοί τεχνικοί της εταιρείας μας προσδιορίζουν, από κοινού με εσάς, τις μονάδες του εξοπλισμού σας για τις οποίες η βελτιστοποίηση θα ήταν επωφελής. Η MULTIVAC παρέχει διάφορα πακέτα υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης των υφιστάμενων μηχανών σας.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Λήψη PDF
Φίλτρο κλάδου
Φίλτρο κλάδου MULTIVAC
Αναζητάτε μια λύση συσκευασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο;

Αποθηκεύστε εδώ το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC και θα λαμβάνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της MULTIVAC μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο σας.

Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία!
Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε!

Κατά την τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπό μας είχατε ρυθμίσει το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC. Συνεχίστε με αυτή τη ρύθμιση ή αλλάξτε εδώ την επιλογή σας.

Καλή διασκέδαση!