Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Μετασκευές

Επωφεληθείτε για περισσότερο χρόνο από τις επενδύσεις σας

Με την υπηρεσία εκσυγχρονισμού Retrofit™ της MULTIVAC προσαρμόζετε τον δικό σας υφιστάμενο εξοπλισμό συσκευασίας σε νέες παραγγελίες και απαιτήσεις της αγοράς. Αναβαθμίστε την παραγωγή σας στο πλέον σύγχρονο επίπεδο, με τη γενική επισκευή των συστημάτων σας, την ενσωμάτωση νέων μονάδων ή την προσθήκη νέων
λειτουργιών. Το αποτέλεσμα είναι η παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού σας, που επιτρέπει την αύξηση της οικονομικής απόδοσης.

Στο πλαίσιο μιας αναλυτικής υποστήριξης, οι ειδικοί τεχνικοί της εταιρείας μας προσδιορίζουν, από κοινού με εσάς, τις μονάδες του εξοπλισμού σας για τις οποίες η βελτιστοποίηση θα ήταν επωφελής. Η MULTIVAC παρέχει διάφορα πακέτα υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης των υφιστάμενων μηχανών σας.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Λήψη PDF