Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Συντήρηση και σέρβις

Σύντομο διάστημα ανταπόκρισης και υψηλή εξειδίκευση

Το ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο σέρβις της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας καθ' όλο το εικοσιτετράωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν προληπτικές συντηρήσεις, καθώς και μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη διαθεσιμότητα και απόδοση των μηχανών MULTIVAC, προσφέρουμε στους πελάτες μας διάφορα πακέτα συντήρησης και σέρβις.

Προληπτική συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση διεξάγεται σε τακτική βάση και διασφαλίζει το μέγιστο χρόνο λειτουργίας και τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος συσκευασίας. Ως προληπτικό μέτρο, εξυπηρετεί την εκ των προτέρων αποφυγή βλαβών και τον περιορισμό των, μη προγραμματισμένων, διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας. Από κοινού με τους πελάτες μας, καταρτίζουμε προγράμματα συντήρησης που ορίζουν τις προθεσμίες και το περιεχόμενο της προληπτικής συντήρησης.

Επισκευές

Υπηρεσίες σέρβις με γρήγορη ανταπόκριση

Το ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο σέρβις της εταιρείας μας, παρέχει στους πελάτες μας γρήγορη πρόσβαση σε αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Τα μικρά διαστήματα ανταπόκρισης και η έγκαιρη διεξαγωγή των επισκευών διασφαλίζουν την επανέναρξη της παραγωγής το συντομότερο δυνατό ύστερα από κάποια βλάβη. Με το εργαλείο απομακρυσμένης συντήρησης MULTIVAC Remote Assistance, η ομάδα των ειδικών μας, μπορεί να προσπελάσει απευθείας το σύστημα ελέγχου του δικού σας συστήματος συσκευασίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη ακόμη πιο γρήγορα.

Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Γρήγορη, εξειδικευμένη βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Εάν προκύψει κάποια βλάβη που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας, σας παρέχουν συμβουλές οι τεχνικοί σέρβις της εταιρείας μας. Η ομάδα ειδικών της MULTIVAC αναλύει τη βλάβη, προτείνει άμεσες λύσεις και συντονίζει την ταχεία επέμβαση τεχνικών σέρβις και την αποστολή ανταλλακτικών.