Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Ανταλλακτικά

Για τη μέγιστη διαθεσιμότητα των μηχανών: Γνήσια ανταλλακτικά MULTIVAC

Τα ανταλλακτικά της εταιρείας MULTIVAC διατηρούν την ποιότητα, την αξιοπιστία λειτουργίας και την αξία της επένδυσής σας για πολλά χρόνια. Υπόκεινται στα ίδια κριτήρια ποιότητας, όπως και οι μηχανές MULTIVAC. Στο βαθμό που εξελίσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις τεχνολογίες μας, βελτιώνουμε, επίσης, συνεχώς και τα ανταλλακτικά μας.

Κατά την επιλογή των σωστών εξαρτημάτων, μπορείτε να βασίζεστε στην αναλυτική τεκμηρίωση ανταλλακτικών που παραδίδεται μαζί με κάθε μηχανή MULTIVAC. Χάρη στην εγγυημένη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών μπορείτε να βασίζεστε μακροπρόθεσμα στο δικό σας σύστημα συσκευασίας MULTIVAC.
 
Το παγκόσμιο δίκτυο σέρβις της MULTIVAC, διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο εφοδιασμό όλων των εγκαταστημένων μηχανών με ανταλλακτικά και, συνεπώς, τη μέγιστη απόδοση και διαθεσιμότητα των μηχανών.

Φίλτρο κλάδου
Φίλτρο κλάδου MULTIVAC
Αναζητάτε μια λύση συσκευασίας για έναν συγκεκριμένο κλάδο;

Αποθηκεύστε εδώ το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC και θα λαμβάνετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της MULTIVAC μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον κλάδο σας.

Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία!
Σας ευχαριστούμε που επιστρέψατε!

Κατά την τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπό μας είχατε ρυθμίσει το δικό σας φίλτρο κλάδου MULTIVAC. Συνεχίστε με αυτή τη ρύθμιση ή αλλάξτε εδώ την επιλογή σας.

Καλή διασκέδαση!