Επιλογή περιοχής
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Λύσεις συσκευασίας για προϊόντα επιστημών ζωής και φροντίδας υγείας

Για τη συσκευασία προϊόντων επιστημών ζωής και φροντίδας υγείας παρέχουμε μια εκτενή γκάμα από αυτόνομες λύσεις μέχρι ολοκληρωμένες και αυτοματοποιημένες γραμμές, που καλύπτουν τις λειτουργίες συσκευασίας, χειρισμού, σήμανσης, επιθεώρησης, ελέγχου ποιότητας, τοποθέτησης σε χαρτοκιβώτια και σε παλέτες. Βασιζόμαστε στην μακρόχρονη και εκτεταμένη εμπειρία μας. Η ομάδα των ειδικών μας είναι πάντα δίπλα σας, για να σας συμβουλεύει και να σας στηρίζει, από τη επιλογή της ιδανικής συσκευασίας μέχρι την τελική εγκατάσταση της λύσης συσκευασίας στον χώρο σας.

 

 

 

 

Συσκευασία ιατρικών αποστειρωμένων προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων

Οι λύσεις συσκευασίας μας είναι σχεδιασμένες για τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τα περιβάλλοντα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, την ασφάλεια της παραγωγής και την ανιχνευσιμότητα. Προσφέρουν μέγιστη προστασία προϊόντων και συμβάλουν έτσι στην ασφάλεια της συσκευασίας.

 

 

 

Τομείς εφαρμογής

 

 

Ιατρικά αποστειρωμένα προϊόνταΟι λύσεις συσκευασίας MULTIVAC για ιατρικά αποστειρωμένα προϊόντα εξασφαλίζουν ασφαλείς, αναπαραγόμενες και ιχνηλάσιμες διαδικασίες παραγωγής. Η γκάμα των μηχανών μας είναι σχεδιασμένη για συσκευασία χωρίς βακτηρίδια και σωματίδια σε περιβάλλοντα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Οι μηχανές συσκευασίας μας είναι σχεδιασμένες για την επεξεργασία σκληρών και μαλακών μεμβρανών(φιλμ), μεμβρανών αλουμινίου καθώς και υλικών με βάση το χαρτί και το Tyvek®. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατές διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης.

Οι χαρακτηριστικοί τομείς εφαρμογής για τις λύσεις μας είναι οι εξής

 •     Καθετήρες
 •     Προϊόντα μίας χρήσεως
 •     Βελόνες
 •     Υλικά ραμμάτων
 •     Εμφυτεύματα
 •     Συνδυαστικές συσκευασίες
 •     Ανάγκες χειρουργείωνΦάρμακα, διαγνωστικά, προϊόντα βιοτεχνολογίαςΜε τα συστήματα συσκευασίας μας σε σχεδιασμό συμβατό με GMP καθιστούμε δυνατή την ευέλικτη και αποτελεσματική συσκευασία ευαίσθητων προϊόντων σε μεμονωμένες συσκευασίες ή συνδυαστικές συσκευασίες. Ιδίως οι λύσεις αυτοματοποίησης συμβάλουν στη μέγιστη ασφάλεια παραγωγής και ποιότητα συσκευασίας.

Οι λύσεις μας παρέχουν

 •     Ιδανική προστασία προϊόντων (περιβαλλοντικές επιδράσεις, επαφή, ακινητοποίηση)
 •     Προσαρμοσμένες λειτουργίες (βοηθήματα ανοίγματος, inner pack και outer pack, ...)
 •     Μια πλήρη ιχνηλασιμότητα (σειριοποίηση, Track & Trace)
 •     Μια μέγιστη ασφάλεια από απώλεια (αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης)


Οι χαρακτηριστικοί τομείς εφαρμογής για τις λύσεις μας είναι οι εξής

 •     Σύριγγες
 •     Φιαλίδια
 •     Αμπούλες
 •     Αυτόματοι εγχυτήρες
 •     Ενεργά στεντ
 •     Συνδυαστικές συσκευασίες
 •     Ημιτελή προϊόντα

Το εύρος των παροχών μας

Από την απαίτηση για συγκεκριμένο κλάδο μέχρι την εξατομικευμένη λύση

Οι πελάτες κερδίζουν από τη μακρόχρονη εμπειρία μας στον κλάδο και από την επαγγελματική υποστήριξη από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων επιτόπου καθώς και από έναν υπεύθυνο έργου στα κεντρικά της επιχείρησης στο Wolfertschwenden.

Ορισμός απαιτήσεων

Κάθε έργο αρχίζει με ένα ραντεβού αποσαφήνισης, στο οποίο ο πελάτης περιγράφει τις εκάστοτε απαιτήσεις, παρουσιάζει προκλήσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο και το προϊόν και ορίζει τις προσδοκίες του – συνήθως με τη συγγραφή των προδιαγραφών. Οι σύμβουλοι της MULTIVAC εξετάζουν εκτός αυτού εξονυχιστικά τις υφιστάμενες διαδικασίες συσκευασίας.

Σχεδιασμός και μελέτη

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η MULTIVAC καταρτίζει σε στενή συνεργασία με τον πελάτη μία προσφορά καθώς και τα απαραίτητα σχέδια μηχανής και διαστάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονται περισσότερες δυνατές λύσεις και συζητούνται με τον πελάτη στα πλαίσια μιας παρουσίασης.

Διενέργεια δοκιμών

Στο κέντρο Training & Innovation Center της MULTIVAC στο Wofertschwenden, οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης της προσφερόμενης λύσης λαμβάνοντας υπόψη διάφορα θέματα. Μπορούν να φέρνουν μαζί τους τα δικά τους προϊόντα και να παράγουν διάφορες παραλλαγές συσκευασίας. Εάν χρειάζεται, η MULTIVAC παράγει επίσης σχέδια συσκευασίας σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών.

Κατασκευή

Μόλις παραληφθεί η παραγγελία, αρχίζει η παραγωγική διαδικασία και ο υπεύθυνος έργου διευκρινίζει τις τελικές διαμορφώσεις διεπαφής ως το κεντρικό πρόσωπο. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον πελάτη και εξηγεί την κατασκευή στις λεγόμενες συναντήσεις "Συνεδριάσεις επισκόπησης σχεδιασμού(Design Review Meetings)".

Δοκιμή αποδοχής εργοστασίου- Factory Acceptance Test (FAT)

Με την τελική συναρμολόγηση και τη βαθμονόμηση καθώς και τη σύνταξη των συμφωνηθέντων εγγράφων εκπαίδευσης στο Wolfertschwenden, το έργο είναι έτοιμο για την δοκιμή αποδοχής εργοστασίου (FAT), την παραλαβή της μηχανής από τον πελάτη στον χώρο του.

Εγκατάσταση

Μόλις το σύστημα παραδοθεί στον πελάτη, το τεχνικό τμήμα προχωρά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εκτελεί εάν χρειάζεται Site Acceptance Test (SAT) ή παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες επαλήθευσης. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση.

Υπηρεσίες After-Sales

Σε μια τελική συζήτηση, ο πελάτης μπορεί να κλείσει με τη MULTIVAC μια συμφωνία για τη συντήρηση της εγκατάστασης και ενδεχομένως για μια τακτική επανάληψη βαθμονόμησης ή επαλήθευσης. Η παγκόσμια υπηρεσία After-Sales είναι διαθέσιμη επιτόπου σε περίπτωση προβλημάτων και παρέχει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος γνήσια ανταλλακτικά.

Οι υπηρεσίες μας

 

 

Στόχος μας είναι οι λύσεις συσκευασίας MULTIVAC να ικανοποιούν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και οικονομικά τις δικές σας απαιτήσεις και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η ομάδα των ειδικών μας σας παρέχει για αυτόν τον λόγο ένα ευρύ φάσμα παροχών και υπηρεσιών υποστήριξης.

 

 

Επαλήθευση παραγωγήςΜε την έναρξη της ισχύος του τρέχοντος κανονισμού MDR (κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα) η επαλήθευση της παραγωγής έχει γίνει απαίτηση της νομοθεσίας. Ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων συσκευασίας, η MULTIVAC διαθέτει μια μακρόχρονη και εδραιωμένη εμπειρία. Η ομάδα των ειδικών μας παρέχει μια εκτεταμένη υποστήριξη κατά την υλοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων.

Το πακέτο εκπαίδευσης και επαλήθευσης ικανοποιεί τις οδηγίες GMP, GAMP 5 και ISO και περιέχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 •     Πρόγραμμα επαλήθευσης
 •     Ανάλυση κινδύνων
 •     Προδιαγραφές λειτουργίας
 •     Installation and Operation Qualification
 •     Επαλήθευση μέσω υπολογιστή


Επίσης σας υποστηρίζουμε κατά τη διενέργεια διαδικασιών εκπαίδευσης και επαλήθευσης επιτόπου και σας βοηθούμε στη σύνταξη ειδικών επαληθεύσεων και αναδρομικών επαληθεύσεων για ήδη εγκατεστημένες λύσεις συσκευασίας.

 

 

 

FDA CFR 21 Part 11

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας FDA CFR 21 Part 11, μπορεί να εξοπλιστεί το σύστημα ελέγχου IPC με τις ακόλουθες λειτουργίες για την επιτήρηση και την τεκμηρίωση της διαδικασίας συσκευασίας:

 •     Προσωποποιημένη διαχείριση χρηστών
 •     Διαχείριση κωδικών πρόσβασης
 •     Audit Trail
 •     Ιστορικό τροποποίησης συνταγών
 •     Αντίγραφα δεδομένων

Βαθμονόμηση

Για την εξασφάλιση αναπαραγώγιμης ποιότητας συσκευασιών και παραγωγής, πραγματοποιούμε βαθμονομήσεις για τις σημαντικές παραμέτρους παραγωγής στις γραμμές συσκευασίας μας. Καταγράφουμε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα πρωτόκολλο βαθμονόμησης και σας παρέχουμε σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης για διόρθωση των αποκλίσεων των μετρήσεων.

 

 

 

Διαχείριση έργου

Από την ιδέα μέχρι την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία – θα έχετε στο πλευρό σας μια αρμόδια και έμπειρη ομάδα για να σας στηρίζει κατά την εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης συσκευασίας, και θα σας συνοδεύει από την πρώτη καταγραφή μέχρι την υλοποίηση της δική σας λύσης συσκευασίας.
Η εκπαίδευση των συνεργατών σας και η τελική παραλαβή της εγκατεστημένης λύσης συσκευασίας ολοκληρώνουν το φάσμα των υπηρεσιών μας.

 

 

 

 

Εκπαίδευση

Για να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη φροντίδα της μηχανής σας, παρέχουμε εκτεταμένα σεμινάρια εκπαίδευσης. Είτε σε ένα από τα κέντρα εκπαίδευσης της εταιρείας μας παγκοσμίως είτε στις εγκαταστάσεις σας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στοχεύοντας στην πρακτική απευθείας στο μηχάνημα, και στο τέλος λαμβάνετε εγγράφως το εκπαιδευτικό υλικό. Έτσι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τη δυναμική της νέας σας λύσης συσκευασίας MULTIVAC.

 

 

 

Λήψεις

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.87 MB PDF

Λήψη PDF

Αναφορές χρηστών & επαγγελματικά άρθρα

Efficiency and flexibility along the entire line

By switching its packaging procedure to MULTIVAC’s versatile
R 245 thermoforming packaging machines and integrating online flexo printers, the medical products manufacturer WRP Asia Pacific, which operates throughout the world, has been able to secure its competitiveness for the coming years - and in doing so, it…

Secure packaging of wound contact products

With its patented Debrisoft® wound contact products, Lohmann & Rauscher offers an holistic concept for all aspects of therapeutic wound cleaning, and one which is painless for patients in its application. For these products, the packs have to be capable of being sterilised with ethylene oxide. In order to ensure a high…

For maximum security – Product monitoring in the packaging procedure

Thanks to a wide range of inspection solutions, capable of seamelss integrationd into the packaging line, automated quality control can be performed very reliably, even for high-output applications. MULTIVAC Marking & Inspection offers manufacturers of medical and pharmaceutical products an extensive product portfolio,…

No compromise with quality and security

Die Pharmadrucker GmbH is a company specialising in secondary packaging and has more than 40 years of practical experience in working with the pharmaceutical industry. The company relies on the high-performance MR393 labelling system from MULTIVAC
Marking & Inspection on its three folding lines for the versatile…

Επικοινωνία

Συναίνεση*